Κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης και Κύριε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, συγκαλύπτετε την γενοκονία της ασφάλτου.Οι δολοφόνοι που μας σκοτώνουν δια της υπαίθριας διαφήμισης, είναι γνωστοί και τους αφήνετε ασύδοτους να συνεχίζουν το δολοφονικό τους έργο.

                                     ΠΡΟΣ
                              ΤΟ ΓΟΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
                                    ΑΙΤΗΣΗ
 ΚΑΙ  ΔΙΑ ΤΟΥ ΓΟΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ο ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ)          
                                      ΠΡΟΣ
           ΤΟΝ κ.ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
                   ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Αθανασίου Τσιώκου-Πλαπούτα, δικηγόρου, οδός Χ..Τρικούπη 14 Αθήνα, τηλ.210/3639164                               
                                                 —.—
  Την 23-4-2007 στη διασταύρωση των οδών,  Λ.Συγγρού, στο ύψος του αριθ.194, στην κάθοδο προς Φάληρο, και  Ατθίδων, αυτοκίνητο αγνώστων σε μένα στοιχείων, προσέκρουσε σε διαφημιστική πινακίδα,τοποθετημένη παράνομα, με πλήθος άλλων επί της νησίδας ασφαλείας, που διαχωρίζει την Λ. Συγγρού καθ΄όλλο το μήκος της, από την δεξιά παράλληλη με αυτήν οδό, με αποτέλεσμα να θανατωθεί ο οδηγός του αυτοκινήτου.
  Η φονική πινακίδα φαίνεται στην πιο κάτω φωτογραφία πεσμένη στο έδαφος.


         
Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 0031.jpg Η 2η αυτή φωτογραφία της 23-4-2007  εικονίζει 1) τη βάση της φονικής πινακίδας, πεσμένη επί του εδάφους της νησίδας ασφαλείας και 2) το διαφημιστικό της πλαίσιο, δια του οποίου διαφημίζεται παρανόμως η επιχείρηση «ΘΑΛΑΣΣΑ» Παραλία Γλυφάδας, οδός Ποσειδώνος 58 και τηλ. όπως μας πληροφορεί ο ΟΤΕ, 210/89.82.979 και 210/89.41.620. 3)Η βάση της πινακίδας δεν φέρει διακριτικό τίτλο της εταιρίας που την εκμεταλλεύεται, ούτε αριθμό αδείας της αρμόδιας αρχής.  Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 0151.jpg  H 3η πιο κάτω, φωτογραφία της 28-4-2007 εικονίζει νέα παράνομη διαφημιστική πινακίδα τοποθετημένη εξ επαφής ακριβώς, στην ίδια θέση της φονικής παλιάς. Είναι από πάσης απόψεως παράνομη, γιατί είναι τοποθετημένη στην ως άνω νησίδα ασφαλείας , που προορίζεται αποκλειστικά για τους πεζούς. Κάποιοι την τοποθέτησαν εκ δόλου, αποδεχόμενοι τον κίνδυνο να ξανασκοτωθούν εξαιτίας της, κάποιοι χρήστες της Λ.Συγγρού, ή της νησίδας ασφαλείας! Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 0132.jpg
 

 
Επειδή σύμφωνα με τον ν.1604/1986(ΦΕΚ Α΄ 81) εκυρώθησαν οι διεθνείς συμβάσεις α)για την οδική κυκλοφορία και β) για την οδική σήμανση και σηματοδότηση που υπεγράφησαν στην Βιέννη την 8-11-1968.
Επειδή βάσει του άρθρου 4 της δεύτερης σύμβασης, υπό το κεφάλαιο Ι με τίτλο «γενικές διατάξεις»:   {«Επιβάλλεται σύστημα σημάνσεως και σηματοδοτήσεως των οδών, με ενιαία διεθνή χαρακτηριστικά, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφαλείας για τους χρήστες των οδών.
 Το σύστημα αυτό, για το οποίο υπεύθυνο είναι το Κράτος, παραβλάπτεται όταν παρεμβάλλονται ξένα, και κυρίως προερχόμενα από την εμπορική διαφήμιση, αντικείμενα τα οποία προορίζονται να αποσπάσουν την προσοχή των οδηγών από τους κανόνες της Οδικής Κυκλοφορίας και να την κατευθύνουν προς αυτά.
 Εξ ού και η Σύμβαση προτάσσει όλων των διατάξεων περί των σημάτων κ.λ.π., την υποχρέωση των Συμβαλλομένων Κρατών να απαγορεύουν την τοποθέτηση στον ευρύτερο χώρο των οδών πάσης επιγραφής ή εγκαταστάσεως που θα ηδύνατο να προκαλέσει σύγχυση με τις (δημόσιες) πινακίδες κυκλοφορίας, να προκαλεί θάμβωση στους χρήστες των οδών ή να τους αποσπά την προσοχή.
 Ειδικότερα κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, ερμηνευομένων βάσει και των δεδομένων της κοινής πείρας, αποκλείεται εν πάση περιπτώσει η τοποθέτηση τέτοιων πινακίδων ή διαφημίσεων και δη μεγάλων διαστάσεων επί του οδοστρώματος της οδού ή του πεζοδρομίου ή νησίδας ασφαλείας.
 Επομένως οι διατάξεις των εδ. γ΄και δ΄της παρ. 1 άρθρου 11 του ν.2696/1999(Κ.Ο.Κ.), επιτρέπουσες κατ΄αρχήν την εγκατάσταση διαφημίσεων επί του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων,  ή νησίδων ασφαλείας, οδών ευρισκομένων εντός κατοικημένων περιοχών , με όριο ταχύτητας μέχρι 70 χιλ/ώρα, και αναγνωρίζοντας στην Διοίκηση την δυνατότητα χορηγήσεως αδειών εγκαταστάσεως διαφημίσεων και στους ανωτέρω χώρους είναι αντίθετες προς την  ως άνω  Διεθνή Σύμβαση, η οποία από της επικυρώσέως της δια νόμου κατ΄ άρθρο 28 του Συντάγματος, υπερισχύει των απλών νόμων, όπως είναι ο ν.2696/1999(Σ.τ.Ε.1141/1999 7μελής).»}

 Πρέπει να ληφθεί υπ΄όψιν ότι οι διατάξεις των ως άνω εδαφίων του άρθρου 11 του Κ.Ο.Κ. καταργήθηκαν ρητώς με το εδάφιο θ΄της παρ.12 του άρθου 13 του ν.3212/2003(Α΄308), με τη σκέψη όπως προκύπτει  από την αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού, ότι εθεωρούντο κατηργημένα από τις ειδικότερες και αυστηρότερες διατάξεις του ν.2946/2001(Α΄224), ο οποίος ερρύθμιζε τα θέματα υπαθρίου διαφημίσεως.
 Από τις παρατεθείσες διατάξεις προκύπτει περαιτέρω ότι, εφόσον υφίστανται σε πεζοδρόμια των οδών του άρθου 11 του Κ.Ο.Κ. διαφημιστικές πινακίδες κατά παράβαση των ορισμών της ως άνω Διεθνούς Συμβάσεως, γεννάται υποχρέωση αφαιρέσεώς τους, εξαλείψεώς τους ή θέσεώς ους εκτός λειτουργίας κατά πρώτο λόγο από τον δήμαρxo ή τον πρόεδρο της κοινότητας εντός των διοικητικών ορίων του οποίου δήμου ή κοινότητας κείνται οι εν λόγω πινακίδες και κατά δεύτερο λόγο από την κρατική διοίκηση (αρμόδιο όργανο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων ΄Εργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ή της Περιφέρειας.)
Επειδή περαιτέρω ο ν.2946/2001 θεωρεί τις ως άνω φονικές πινακίδες «ρύπο» και ξηλώνονται άνευ άλλου τινός, από τα συνεργεία καθαριότητας των δήμων.
  Επειδή, όσοι τοποθέτησαν την ως άνω παγίδα θανάτου και την ξανατοποθέτησαν στην ίδια ακριβώς θέση είναι υπαίτιοι ανθρωποκτονίας εκ δόλου. Υπαίτιοι δηλαδή είναι ο δήμαρχος του δήμου εντός των διοικητικών ορίων του οποίου τοποθετήθηκε και επανατοποθετήθηκε  αυτή  η παγίδα θανάτου, η διαφημιστική εταιρία,  και η διαφημιζόμενη επιχείρηση ως άνω.
Επειδή ένα  στα δέκα  τροχαία ατυχήματα οφείλεται σ΄αυτές τις παγίδες θανάτου σύμφωνα με τους συγκοινωνιολόγους.
Επειδή εκ των διδαγμάτων της κοινής πείρας ο κ.Εισσαγελέας γνωρίζει τις διαφημιστικές εταιρίες που εγκληματούν καθημερινά προκειμένου να εισπράττουν «μαύρο χρήμα» από την ως άνω εμπορική διαφήμιση.
Επειδή έχουν σκοτωθεί πάρα πολλοί εξαιτίας των ως άνω παγίδων θανάτου και σκοτώνονται σχεδόν καθημερινά. 
 
 
Eπειδή επικαλούμαι και τις παρακάτω τρείς φωτογραφίες του φονικού συμβάντος. Στην πρώτη εικονίζεται η βάση της φονικής πινακίδας. Στην δεύτερη τα «σκουπίδια» επί της νησίδας ασφαλείας, που σώρευσαν εκεί όσοι ξανατοποθέτησαν την φονική παγίδα στο ίδιο σημείο, όπως δείχνει η τρίτη φωτογραφία.
 

 Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 0921.jpg

 

Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 0381.jpg
                    
 

 Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 0223.jpg 

 
          
    Για τους ανωτέρω λόγους  προβαίνω στην παρούσα Καταγγελία και
                                                 Ζητώ
1) Από το ΓΟΤΑ Καλλιθέας να μου κάνει γνωστά τα στοιχεία των ως άνω υπαιτίων, που ευθύνονται για την  τοποθέτηση και εμπορική εκμετάλλευση της ως άνω παγίδας θανάτου, οι οποίοι εγκληματούν σε βαθμό κακουργήματος.
 Γιατί α) σαν χρήστης των οδών και των κοινόχρηστων χώρων έχω έννομο συμφέρον και β) εξαιτίας τέτοιας παγίδας θανάτου σκοτώθηκε ο γιός μου Δημήτρης την 12-2-2000, επακολούθησαν δε κι άλλοι θάνατοι από την ίδια αιτία, δηλαδή  λόγω των αμέτρητων   παράνομων ως άνω παγίδων θανάτου, που δια της βίας, όσων, γνωστών στον Εισαγγελέα, τις εκμεταλλεύονται, καταλαμβάνουν τους κοινόχρηστους χώρους των μεγάλων πόλεων της χώρας και ιδιαίτερα της ευρύτερης περιοχής του νομού Αττικής.

2) Από τον αρμόδιο  Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών να διενεργηθούν τάχιστα, τα νόμιμα κατά του διαρκούς αυτού γενοκτόνου εγκλήματος.
                                                        Αθήνα 29-4-2007
                                         Ο Αιτών και Καταγγέλλων δικηγόρος
                                           Αθανάσιος Τσιώκος- Πλαπούτας