ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ(Φ.ΒΡΥΩΝΗΣ) ΚΑΙ MASTER ( Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ) ΞΑΝΑΧΤΥΠΗΣΑΝ,ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΑΝΙΔΑΣ `ΚΑΘΕΥΔΟΥΝ`. ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ(Α΄Τμήμα στην περίπτωσή μας) ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΟΡΘΙΟ.

        Σάββατο 12-5-07 Το ΥΠΕΣΔΔΑ (Παυλόπουλος, Νάκος, Ανδρεουλάκος,όλο το Υπουργικό Συμβούλιο και η Κυβέρνηση)Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 0141.jpg                        

διαφημίζουν πάνω σ΄αυτή την διαφημιστική πινακίδα – παγίδα θανάτου της ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ  στη Λ.Συγγρού, στην άνοδο και στην κάθοδο, και ποιός ξέρει σε πόσες χιλιάδες άλλες τέτοιες παγίδες θανάτου, τα ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) !Είναι δε γνωστό οτι εξαιτίας τέτοιων παγίδων θανάτου έχουν χάσει την ζωή τους αμέτρητοι άνθρωποι κυρίως νέοι. Ο θάνατός τους ισοδυναμεί με δολοφονία.

Την ίδια στιγμή, όπως φαίνεται στην πιο κάτω φωτό τοποθετήθηκε εικονοστάσιο δίπλα από την  βάση της διαφημιστικής πινακίδας, επί νησίδας ασφαλείας στη Λ.Συγγρού (194 και Ατθίδων), η οποία θανάτωσε στις 23-4-2007 έναν οδηγό αυτοκινήτου  και την επομένη  η ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ ή η ΜΑΣΤΕΡ ή κάποια άλλη διαφημιστική εταιρία υπό τα όμματα του Α/Τ   Καλλιθέας και του αρμόδιου Εισαγγελέα την  ξανατοποθέτησαν, χωρίς κανένα στοιχείο ταυτότητας, για να ξανασκοτώσει!                     Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 006.jpg           

΄Εχει απευθυνθεί μέσω του Α/Τ Καλλιθέας από 30-4-07 και με αριθ.πρωτ.2514/9/308 κατεπείγουσα καταγγελία στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών να επέμβει, αλλά μέχρι στιγμής  εισαγγελέας και Α/Τ Καλλιθέας «καθεύδουν».

Στο μεταξύ το Α΄Τμήμα του Συμβουλίου της Ειπκρατείας με προεδρεύοντα τον Σωτ.Ρίζο, Συμβούλους τους Δ.Σκαλτσούνη, Ε.Αντωνόπουλο(Εισηγητή), και παρέδρους την Χρ.Σιταρά και Β.Ανδρουλάκη ,εξέδωσε τις 909-910/07 αποφάσεις του στην υπόθεση του δικηγόρου Αθ.Τσιώκου-Πλαπούτα ,για τον θάνατο του γιου του, κατά του Ελληνικού Δημοσίου και  του δήμου Παπάγου , δια των οποίων λύεται δια παντός,το ζήτημα αυτών των διαφημιστικών πινακίδων-φονικών παγίδων, την τοποθέτηση των οποίων απαγορεύει, απολύτως ο νόμος 1604/1986. Πρόκειται για την διεθνή συνθήκη της Βιέννης, η οποία σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές(σελ 6 και 7):
  «Επιβάλλει  σύστημα σημάνσεως και σηματοδοτήσεως των οδών, με ενιαία-διεθνή χαρακτηριστικά, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφαλείας για τους χρήστες των οδών.
 
 Το σύστημα αυτό, για το οποίο υπεύθυνο είναι το Κράτος, παραβλάπτεται όταν παρεμβάλλονται ξένα-και κυρίως προερχόμενα από την εμπορική διαφήμιση- αντικείμενα τα οποία προορίζονται να αποσπάσουν την προσοχή των Οδηγών από τους κανόνες της οδικής κυκλοφορίας και να την κατευθύνουν προς αυτά.
Εξ ου και η σύμβαση προτάσσει όλων των διατάξεων περί των σημάτων κ.λ.π., την υποχρέωση των συμβαλλομένων Κρατών να απαγορεύουν την τοποθέτηση στον ευρύτερο χώρο των οδών πάσης επιγραφής ή εγκατασάσεως που θα ηδύνατο να προκαλέση σύγχυση με τις (δημόσιες) πινακίδες κυκλοφορίας, να προκαλεί θάμβωση στους χρήστες των οδών ή να τους αποσπά την προσοχή.
Ειδικότερα κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, ερμηνευομένων βάσει και των δεδομένων της κοινής πείρας, αποκλείεται εν πάση περιπτώσει η τοποθέτηση τέτοιων πινακίδων διαφημίσεων και δη μεγάλων διαστάσεων επί του οδοστρώματος της oδού ή του πεζοδρομίου.
Επομένως οι διατάξεις των εδ΄γ΄και δ΄της παρ.1 του άρθρου 11 του ν.2696/1999(Κ.Ο.Κ.), επιτρέπουσες κατ΄αρχήν την εγκατάσταση διαφημίσεων επί του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων οδών ευρισκομένων εντός κατοικημένων περιοχών(με όριο ταχύτητος μέχρι 70 χλ/ώρα) και αναγνωρίζοντας στην Διοίκηση την δυνατότητα χορηγήσεως αδειών εγκαταστάσεως διαφημίσεων και στους ανωτέρω χώρους είναι αντίθετες προ την  ως άνω Διεθνή Σύμβαση και ως εκ τούτου είναι ανίσχυρες.
 Τούτο ενισχύεται και από το ότι οι διατάξεις των εδαφίων αυτών καταργήθηκαν ρητώς με το εδάφιο θ΄της παρ.12 του άρθρου 13 του ν.3212/2003 (Α΄308) με τη σκέψη, όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού, ότι εθεωρούντο κατηργημένα από τις ειδικότερες και αυστηρότερες διατάξεις του ν. 2946/2001(Α΄224)ο οποίος ερρύθμιζε τα θέματα υπαιθρίου διαφημίσεως.  
  Από τις παρατεθείσες διατάξεις προκύπτει περαιτέρω, οτι εφ΄όσον υφίστανται σε πεζοδρόμια των οδών του εδαφίου γ΄του άρθρου 11 του ν.2696/1999 διαφημιστικές πινακίδες κατά παράβαση των ορισμών της Διεθνούς Συμβάσεως, γεννάται υποχρέωση αφαιρέσεώς τους, εξαλείψεώς τους ή θέσεώς τους εκτός λειτουργίας κατά πρώτο λόγο από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας εντός των διοικητικών ορίων του οποίου δήμου ή κοινότητας κείνται οι εν λόγω πινακίδες.
Και κατά δεύτερο λόγο από την Κρατική Διοίκηση ( αρμόδιο όργανο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων ΄Εργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ή της Περιφέρειας) η οποία υπό τις τασσόμενες στην παρ.8 του άρθρου 11 του ν.2696/1999 προϋποθέσεις ασκεί την ανωτέρω αρμοδιότητά της καθ΄υποκατάσταση των προαναφερομένων οργάνων των Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο της διοικητικής εποπτείας επ΄αυτών».

Την παραπάνω διεθνή Σύμβαση παραβιάζει ο Παυλόπουλος και ο Ανδρεουλάκος και ιδιαίτερα ο Νάκος, υφυπουργός ΥΠΕΣΔΔΑ και σύμπασα η Κυβέρνηση,ο οποίος δήλωσε πρόσφατα στη Βουλή , για το ξήλωμα αυτών των παγίδων θανάτου:
 «Απαιτείται πολλές φορές η διακοπή της κυκλοφορίας κεντρικών οδών, η λήψη ιδιαίτερων μέτρων ασφαλείας, η χρησιμοποίηση πολύ μεγάλων γερανών, αλλά και η αντιμετώπιση σφοδρών αντιδράσεων και συμπλοκών, που ενίοτε φτάνουν και σε τραυματισμούς».

«Κύριε» Νάκο,δέχεσαι με τις παραπάνω δηλώσεις σου και όλη η κυβέρνηση και το κόμμα σου, οτι οι εταιρίες που τοποθετούν αυτές τις παγίδες θανάτου, σπέρνουν τον θάνατο, έχουν εισβάλλει στο Υπουργείο σου ,των Εσωτερικών, και συ και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός είστε εκ δόλου συνεργοί και συναυτουργοί σ΄αυτές τις θανατώσεις!