ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ ΝΕΑΡΟΣ ΝΕΚΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΘΥΜΑ ΤΟΥ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΠΟΤΕ Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΘΑ ΚΑΘΗΣΟΥΝ ΕΝΑΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΕΙ, ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ;

Η εικονιζόμενη διαφημιστική πινακίδα,πραγματική παγίδα θανάτου,τοποθετημένη σε νησίδα ασφαλείας στη Λ.Κηφισιάς στο Χαλάνδρι στην άνοδο προς Κηφισιά  «δολοφόνησε» έναν νεαρό όταν το αυτοκίνητό του προσέκρουσε σ΄αυτή στις 24 Αυγούστου 2009. Ο δήμαρχος Χαλανδρίου, που εκπροσωπεί τον δήμο,παραβιάζει κατάφωρα τον ν.1604/1986, που απαγορεύει απολύτως την τοποθέτηση τέτοιων παγίδων θανάτου, μαζί με τις διαφημιστικές εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται και με τους διαφημιζόμενους .
Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αποφανθεί με τις  909-910/2007 αποφάσεις του οτι βάσει των διατάξεων της διεθνούς Συνθήκης της Βιέννης για την σήμανση και σηματοδότηση των οδών, που έχει επικυρωθεί με τον ως άνω νόμο 1604/1986, «ερμηνευομένων βάσει και των δεδομένων της κοινής πείρας, αποκλείεται εν πάση περιπτώσει η τοποθέτηση τέτοιων(φονικών) πινακίδων διαφημίσεων και δη μεγάλων διαστάσεων επί του οδοστρώματος  και των πεζοδρομίων  οδών ευρισκομένων εντός κατοικημένων περιοχών  με οριο ταχύτητος μέχρι 70 χλ/ώρα» και οι διατάξεις οποιουδήποτε  άλλου απλού νόμου είναι ανίσχυρες.
«Τούτο ενισχύεται και από το ότι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν.2696/1999) για την τοποθέτηση διαφ.πινακίδων καταργήθηκαν ρητώς  με το εδάφιο θ΄της παρ.12 του άρθρου 13 του ν.3212/2003 με τη σκέψη, όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού, οτι εθεωρούντο καταργημένες από τις ειδικότερες και αυστηρότερες διατάξεις του ν.2946/2001,ο οποίος ερρύθμιζε τα θέματα υπαιθρίου διαφημίσεως.
-Από τις παρατεθείσες διατάξεις  προκύπτει οτι εφόσον υφίσταναι σε πεζοδρόμια  των οδών του εδαφίου γ΄του άθρου 11 του ν.2996/1999 διαφημιστικές πινακίδες κατά παράβαση των ορισμών της Διεθνούς Συμβάσεως, γεννάται υποχρέωση αφαιρέσεώς τους , εξαλείψεώς τους ή θέσεώς τους εκτός λειτουργίας κατά πρώτο λόγο από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας εντός των διοικητικών ορίων του οποίου δήμου ή κοινότητας κείνται οι εν λόγω πινακίδες και κατά δεύτερο λόγο από την κρατική διοίκηση (αρμόδιο όργανο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων ΄Εργων του Υ.ΠΕΧΩ.ΔΕ. ή της Περιφέρειας), η οποία υπό τις τασσόμενες στην παρ.8 του άρθρου 11 του ν.2696/1999 προϋποθέσεις, ασκεί την ανωτέρω αρμοδιότητά της καθ΄υποκάτασταση των προαναφερομένων οργάνων των Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο της διοικητικής εποπτείας επ΄αυτών».

-Την έννομη τάξη παραβιάζει ο δήμος Χαλανδρίου και ο δήμαρχός του και όλοι οι δήμοι της χώρας, και κάθε διαφημιζόμενος στι παγίδες αυτές θανάτου, επιδιδόμενοι εγκληματικά στην κατάληψη κοινόχρηστων χώρων για να τοποθετούν με το «έτσι θέλω» διαφημιστικές παγίδες θανάτου, και εξακολουθούν όλοι αυτοί να παραβιάζουν:
-τα διδάγματα της κοινής πείρας.
-Τις αποφάσεις της 10-10-2008 της Ολομέλειας της Βουλής, για το άμεσο ξήλωμα των παγίδων αυτών θανάτου και την λήψη άμεσων μέτρων για την  βελτίωση επιτέλους της οδικής ασφάλειας.
-Τις αποφάσεις της 16-12-2008 και 28-1-2009 της Μόνιμης Ειδικής Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας για το ξήλωμα αυτών  των φονικών υπαίθριων διαφημιστικών πλαισίων.
-Τις αποφάσεις των Πανελληνίων Συνεδρίων για την Οδική Ασφάλεια και τις επανειλημμένες αποφάνσεις του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και των ειδικών καθηγητών του και όλων των ειδικών και μη επιστημόνων και τις εκκλήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας (3 Ιουνίου 2008 στην Παλαιά Βουλή στην Αθήνα), ότι είναι:
-Θέμα τιμής για την Ελληνική Πολιτεία και άμεση ανάγκη να ξηλώσει τις παγίδες αυτές θανάτου εξαιτίας των οποίων έχασαν και εξακολουθούν να  χάνουν την ζωή τους αμέτρητοι συνάνθρωποί μας, οτι επίσης:
-Η οδική ασφάλεια είναι Επιστήμη και επιβάλλεται η εκδήλωση ισχυρής πολιτικής βούλησης για την βελτίωσή της ,για να τεθεί τέρμα στην γενοκτονία της ασφάλτου.

Οι δήμοι δεκάδες χρόνια τώρα, παίζουν με την ζωή του ελληνικού πληθυσμού, υποκρινόμενοι οτι δεν είναι αρμόδιοι αυτοί , ότι είναι το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ αρμόδιο για το ξήλωμα των παγίδων αυτών θανάτου, ενώ ο νόμος ως άνω είναι ξεκάθαρος:
Και οι δήμαρχοι πριν από όλους,  και το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και όλη η δημόσια διοίκηση είναι αρμόδιοι να θέσουν τέρμα στην γενοκτονία της ασφάλτου και σύμφωνα με τον επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης. κ.Λ.Ρακιντζή επειδή το έγκλημα είναι διαρκές, πρέπει με την διαδικασία του αυτοφώρου να συλλαμβάνονται και να οδηγούνται στο εδώλιο του κατηγορουμένου.
Πόσα θύματα πρέπει να θρηνήσει ακόμα η Ελλάδα για να επέμβει ο Εισαγγελέας;