H κυβέρνηση,η τοπική αυτοδιοίκηση, τα κόμματα,όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας καλούνται να υλοποιήσουν ένα γιγάντιο πρόγραμμα ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ώστε με ανοικοδόμηση και αναπαλαίωση, να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε διεθνές πρότυπο ευνομούμενης,δημοκρατικής και ευημερούσας χώρας. Οι κυβερνώντες καλούνται να εναρμονίσουν το ιδιωτικό με το δημόσιο συμφέρον. Ακόμα και το `αισχροκερδές σύστημα διακυβέρνησης` καλείται να σέβεται το Σύνταγμα, την κοινοτική και την διεθνή νομοθεσία και με την τεχνογνωσία του να υπηρετήσει το Δημόσιο Συμφέρον, ώστε να γίνει η αρχή του τέλους της γενοκτονίας της ασφάλτου με άριστο οδικό και φυσικό περιβάλλον, στην Ελλάδα, την κοιτίδα του Πολιτισμού και της Δημοκρατίας.-

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.Χ.Καστανίδης απέστελε για την Οδική Ασφάλεια και τις παγίδες θανάτου της υπαίθριας διαφήμισης  στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ.Ιωάννη-Σπυρίδωνα Τέντε στις 25-1-2010 την εξής επιστολή:(΄Ηδη ο κ.Ι.Τέντες, όπως σημειώνεται παρακάτω, προέβη στις κατά νόμον ενέργειές του):

» Αξιότιμε κύριε Εισαγγελεύ,
Με τη παρούσα επιστολή επανέρχομαι στο γνωστό ζήτημα της απαγορευμένης κατά τις κείμενες διατάξεις «υπαίθριας» διαφήμισης, που πραγματοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο στα εκτός κατοικημένης περιοχής τμήματα των χαρακτηρισμένων εθνικών και επαρχιακών οδών ή στις οδούς εντός κατοικημένων περιοχών.
Τα μηνύματα που λαμβάνουμε από όλες τις πλευρές είναι ανησυχητικά, διότι στο συγκεκριμένο θέμα της διαφήμισης φαίνεται οτι επικρατεί παρανομία και αυθαιρεσία εκ μέρους διαφημιστών και διαφημιζομένων, παράλειψη τήρησης των νομίμων υποχρεώσεων από τους προς τούτο υπόχρεους, ολιγωρία όσον αφορά την άσκηση ελέγχου, ουσιαστική αδυναμία επιβολής κυρώσεων  και αποκατάστασης της προηγούμενης κατάστασης.

Ειδικότερα παρατηρείται η αυθαίρετη τοποθέτηση γιγαντιαίων διαφημιστικών πινακίδων στους δημόσιους χώρους, στις προσόψεις και στα δώματα κτηρίων των μεγάλων ελληνικών πόλεων, ιδιαίτερα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και στους δρόμους του εθνικού και επαρχιακού δικτύου.
Σε πάρκα,πεζοδρόμια, νησίδες ασφακλείας κλπ. εγκαθίστανται συστηματικά παράνομες διαφημιστικές πινακίδες. Επίσης για την αναγγελία πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων αναρτώνται από τους δήμους ή τοπικούς φορείς, πανό (banners), αεροπανό, ταμπλό και επιγραφές σε τοίχους, κολώνες δέντρα, παραδοσιακά κτήρια, που αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος.
Η τοποθέτηση και εγκατάσταση παράνομων επιγραφών και διαφημίσεων έχει ως αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η θέα των πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης ή φωτεινών σηματοδοτών, να δημιουργείται σύγχυση με πινακίδες σήμανσης ή με κυκλοφοριακή διαγράμμιση, να προκαλείται θάμβωση στους χρήστες της οδού και γενικά να αποσπάται η προσοχή τους κατά τρόπο που μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στην οδική ασφάλεια γενικά.
Η αδιαφορία για την ποιότητα και την αισθητική του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος συντελεί στην υποβάθμιση της ποιότητας της ίδιας της ζωής μας, ενώ με τέτοιες συμπεριφορές δημιουργείται ένα νοσηρό φαινόμενο, το οποίο επιβιώνει εξακολουθητικά λόγω της απραξίας των εντεταλμένων για την προστασία των πολιτών αρμόδιων φορέων. Φαίνεται να απουσιάζει η ανθρώπινη, κοινωνική και πολιτική ευαισθησία τούτων απέναντι στο δράμα  συμπολιτών μας, οι οποίοι καταγγέλουν και τεκμηριώνουν θανατηφόρα δυστυχήματα λόγω των  παράνομων διαφημιστικών πινακίδων.
Πραγματικά αυξάνεται ο αριθμός των ατυχημάτων από τα οποία αρκετά είναι θανατηφόρα, λόγω της υπάρξεως παράνομων διαφημιστικών εγκαταστάσεων.Επίσης επισημαίνεται η αδυναμία, ολιγωρία, αδιαφορία ή ενδεχομένως ένοχη παράλειψη άσκησης των καθηκόντων τους από τα αρμόδια όργανα της αυτοδιοίκησης (Δήμαρχοι,Πρόεδροι Κοινοτήτων) και της κρατικής διοίκησης (Γεν.Γραμ.Δημοσίων ΄Εργων ή της Περιφέρειας) να προβούν στις κατά νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες για την εξάλειψη των παράνομων διαφημίσεων και επιγραφών από οποιονδήποτε χώρο της οδού, ανεξάρτητα από τον φορέα που την συντηρεί.

Κατ΄αυτόν τον τρόπο διατηρείται μια παράνομη κατάσταση, η οποία προσβάλλει κυρίως το έννομο αγαθό της ασφάλειας οδηγών και πεζών και εκθέτει την Πολιτεία.

Απαιτείται προς τούτο η συμμόρφωση προς τον Νόμο όλων των εμπλεκομένων, ώστε να εξαλειφθεί αμέσως η υπάρχουσα απαράδεκτη εικόνα των εν γένει διαφημιστικών πινακίδων στις οδούς. Η επιβολή των νομίμων κυρώσεων προς οποιονδήποτε παρανομούντα κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να εκλείψουν τα φαινόμενα ασυδοσίας.
΄Εκαστος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της παράνομης συμεριφοράς του στον χώρο της «υπαίθριας» διαφήμισης, ενώ τα αρμόδια όργανα οφείλουν να επιβάλλουν απαρεγκλίτως τις υπό του νόμου τασσόμενες υποχρεώσεις.
Με βάση τα ανωτέρω απευθύνομαι σε εσάς και παρακαλώ, όπως μεριμνήσετε, ώστε οι  Εισαγγελικοί λειτουργοί και τα διωκτικά όργανα εντείνουν τις προσπαθειές τους, εντός των πλαισίων των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να ασκούται κατά νόμο οι σχετικές ποινικές διώξεις κατά των παραβατών των σχετικών διατάξεων που προβλέπουν τη διαφήμιση στο υπό ευρεία έννοια οδικό δίκτυο της χώρας, να εφαρμόζονται αμέσως, αυστηρώς και απαρεγκλίτως οι σχετικές διατάξεις του νόμου, περί απαγόρευσης της παραπάνω παράνομης δραστηριότητας, να κινούνται αποτελεσματικά οι διαδικασίες ελέγχου  ορθής εφαρμογής του νόμου και να ζητούνται ευθύνες με την άκηση ποινικού ελέγχου στα παραπάνω όργανα όταν παραλείπουν τα καθήκοντά τους, ή όταν τα ίδια, οι υπ΄αυτών εποπτευόμενοι φορείς, παραβαίνουν τον νόμο, ώστε να αφαιρούνται, εξαλείφονται, τίθενται εκτός λειτουργίας οι παράνομες διαφημίσεις, επιγραφές, πινακίδες, αφίσες, ή συσκευές και ως εκ τούτου να προστατεύονται τα πληττόμενα έννομα αγαθά. Με εκτίμηση.Χάρης Καστανίδης».

Την παραπάνω επιστολή, ήδη ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ.Ιωάννης Τέντες μαζί με δύο προηγούμενες εγκυκλίους της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου περί διαρκούς εγκλήματος τις απέστειλε στους Εισαγγελείς Εφετών του Κράτους, με την παράκληση να κοινοποιηθούν  στους εισαγγελείς πρωτοδικών της περιφερείας τους, «προκειμένου οι τελευταίοι να επιμεληθούν για την τήρηση του νόμου σχετικά με την τοποθέτηση επιγραφών ή διαφημιστικών πινακίδων  και την αναζήτηση, ενδεχομένως, ευθυνών με την άσκηση ποινικού ελέγχου στα όργανα του Κράτους που παραλείπουν τα σχετικά με την εφαρμογή του νόμου καθήκοντά τους».
Επίσης ο κ.Ι. Τέντες απέστειλε τις ως άνω εγκυκλίους της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, περί διαρκούς εγκλήματος, στο  Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβένησης:  «με την παράκληση για την περαιτέρω κοινοποίησή τους στις υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις δικές τους κατά νόμον ενέργειες».-