Archive for Απρίλιος, 2007

Κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης και Κύριε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, συγκαλύπτετε την γενοκονία της ασφάλτου.Οι δολοφόνοι που μας σκοτώνουν δια της υπαίθριας διαφήμισης, είναι γνωστοί και τους αφήνετε ασύδοτους να συνεχίζουν το δολοφονικό τους έργο.

                                     ΠΡΟΣ
                              ΤΟ ΓΟΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
                                    ΑΙΤΗΣΗ
 ΚΑΙ  ΔΙΑ ΤΟΥ ΓΟΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ο ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ)          
                                      ΠΡΟΣ
           ΤΟΝ κ.ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
                   ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Αθανασίου Τσιώκου-Πλαπούτα, δικηγόρου, οδός Χ..Τρικούπη 14 Αθήνα, τηλ.210/3639164                               
                                                 —.—
  Την 23-4-2007 στη διασταύρωση των οδών,  Λ.Συγγρού, στο ύψος του αριθ.194, στην κάθοδο προς Φάληρο, και  Ατθίδων, αυτοκίνητο αγνώστων σε μένα στοιχείων, προσέκρουσε σε διαφημιστική πινακίδα,τοποθετημένη παράνομα, με πλήθος άλλων επί της νησίδας ασφαλείας, που διαχωρίζει την Λ. Συγγρού καθ΄όλλο το μήκος της, από την δεξιά παράλληλη με αυτήν οδό, με αποτέλεσμα να θανατωθεί ο οδηγός του αυτοκινήτου.
  Η φονική πινακίδα φαίνεται στην πιο κάτω φωτογραφία πεσμένη στο έδαφος.


         
Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 0031.jpg Η 2η αυτή φωτογραφία της 23-4-2007  εικονίζει 1) τη βάση της φονικής πινακίδας, πεσμένη επί του εδάφους της νησίδας ασφαλείας και 2) το διαφημιστικό της πλαίσιο, δια του οποίου διαφημίζεται παρανόμως η επιχείρηση «ΘΑΛΑΣΣΑ» Παραλία Γλυφάδας, οδός Ποσειδώνος 58 και τηλ. όπως μας πληροφορεί ο ΟΤΕ, 210/89.82.979 και 210/89.41.620. 3)Η βάση της πινακίδας δεν φέρει διακριτικό τίτλο της εταιρίας που την εκμεταλλεύεται, ούτε αριθμό αδείας της αρμόδιας αρχής.  Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 0151.jpg  H 3η πιο κάτω, φωτογραφία της 28-4-2007 εικονίζει νέα παράνομη διαφημιστική πινακίδα τοποθετημένη εξ επαφής ακριβώς, στην ίδια θέση της φονικής παλιάς. Είναι από πάσης απόψεως παράνομη, γιατί είναι τοποθετημένη στην ως άνω νησίδα ασφαλείας , που προορίζεται αποκλειστικά για τους πεζούς. Κάποιοι την τοποθέτησαν εκ δόλου, αποδεχόμενοι τον κίνδυνο να ξανασκοτωθούν εξαιτίας της, κάποιοι χρήστες της Λ.Συγγρού, ή της νησίδας ασφαλείας! Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 0132.jpg
 

 
Επειδή σύμφωνα με τον ν.1604/1986(ΦΕΚ Α΄ 81) εκυρώθησαν οι διεθνείς συμβάσεις α)για την οδική κυκλοφορία και β) για την οδική σήμανση και σηματοδότηση που υπεγράφησαν στην Βιέννη την 8-11-1968.
Επειδή βάσει του άρθρου 4 της δεύτερης σύμβασης, υπό το κεφάλαιο Ι με τίτλο «γενικές διατάξεις»:   {«Επιβάλλεται σύστημα σημάνσεως και σηματοδοτήσεως των οδών, με ενιαία διεθνή χαρακτηριστικά, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφαλείας για τους χρήστες των οδών.
 Το σύστημα αυτό, για το οποίο υπεύθυνο είναι το Κράτος, παραβλάπτεται όταν παρεμβάλλονται ξένα, και κυρίως προερχόμενα από την εμπορική διαφήμιση, αντικείμενα τα οποία προορίζονται να αποσπάσουν την προσοχή των οδηγών από τους κανόνες της Οδικής Κυκλοφορίας και να την κατευθύνουν προς αυτά.
 Εξ ού και η Σύμβαση προτάσσει όλων των διατάξεων περί των σημάτων κ.λ.π., την υποχρέωση των Συμβαλλομένων Κρατών να απαγορεύουν την τοποθέτηση στον ευρύτερο χώρο των οδών πάσης επιγραφής ή εγκαταστάσεως που θα ηδύνατο να προκαλέσει σύγχυση με τις (δημόσιες) πινακίδες κυκλοφορίας, να προκαλεί θάμβωση στους χρήστες των οδών ή να τους αποσπά την προσοχή.
 Ειδικότερα κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, ερμηνευομένων βάσει και των δεδομένων της κοινής πείρας, αποκλείεται εν πάση περιπτώσει η τοποθέτηση τέτοιων πινακίδων ή διαφημίσεων και δη μεγάλων διαστάσεων επί του οδοστρώματος της οδού ή του πεζοδρομίου ή νησίδας ασφαλείας.
 Επομένως οι διατάξεις των εδ. γ΄και δ΄της παρ. 1 άρθρου 11 του ν.2696/1999(Κ.Ο.Κ.), επιτρέπουσες κατ΄αρχήν την εγκατάσταση διαφημίσεων επί του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων,  ή νησίδων ασφαλείας, οδών ευρισκομένων εντός κατοικημένων περιοχών , με όριο ταχύτητας μέχρι 70 χιλ/ώρα, και αναγνωρίζοντας στην Διοίκηση την δυνατότητα χορηγήσεως αδειών εγκαταστάσεως διαφημίσεων και στους ανωτέρω χώρους είναι αντίθετες προς την  ως άνω  Διεθνή Σύμβαση, η οποία από της επικυρώσέως της δια νόμου κατ΄ άρθρο 28 του Συντάγματος, υπερισχύει των απλών νόμων, όπως είναι ο ν.2696/1999(Σ.τ.Ε.1141/1999 7μελής).»}

 Πρέπει να ληφθεί υπ΄όψιν ότι οι διατάξεις των ως άνω εδαφίων του άρθρου 11 του Κ.Ο.Κ. καταργήθηκαν ρητώς με το εδάφιο θ΄της παρ.12 του άρθου 13 του ν.3212/2003(Α΄308), με τη σκέψη όπως προκύπτει  από την αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού, ότι εθεωρούντο κατηργημένα από τις ειδικότερες και αυστηρότερες διατάξεις του ν.2946/2001(Α΄224), ο οποίος ερρύθμιζε τα θέματα υπαθρίου διαφημίσεως.
 Από τις παρατεθείσες διατάξεις προκύπτει περαιτέρω ότι, εφόσον υφίστανται σε πεζοδρόμια των οδών του άρθου 11 του Κ.Ο.Κ. διαφημιστικές πινακίδες κατά παράβαση των ορισμών της ως άνω Διεθνούς Συμβάσεως, γεννάται υποχρέωση αφαιρέσεώς τους, εξαλείψεώς τους ή θέσεώς ους εκτός λειτουργίας κατά πρώτο λόγο από τον δήμαρxo ή τον πρόεδρο της κοινότητας εντός των διοικητικών ορίων του οποίου δήμου ή κοινότητας κείνται οι εν λόγω πινακίδες και κατά δεύτερο λόγο από την κρατική διοίκηση (αρμόδιο όργανο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων ΄Εργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ή της Περιφέρειας.)
Επειδή περαιτέρω ο ν.2946/2001 θεωρεί τις ως άνω φονικές πινακίδες «ρύπο» και ξηλώνονται άνευ άλλου τινός, από τα συνεργεία καθαριότητας των δήμων.
  Επειδή, όσοι τοποθέτησαν την ως άνω παγίδα θανάτου και την ξανατοποθέτησαν στην ίδια ακριβώς θέση είναι υπαίτιοι ανθρωποκτονίας εκ δόλου. Υπαίτιοι δηλαδή είναι ο δήμαρχος του δήμου εντός των διοικητικών ορίων του οποίου τοποθετήθηκε και επανατοποθετήθηκε  αυτή  η παγίδα θανάτου, η διαφημιστική εταιρία,  και η διαφημιζόμενη επιχείρηση ως άνω.
Επειδή ένα  στα δέκα  τροχαία ατυχήματα οφείλεται σ΄αυτές τις παγίδες θανάτου σύμφωνα με τους συγκοινωνιολόγους.
Επειδή εκ των διδαγμάτων της κοινής πείρας ο κ.Εισσαγελέας γνωρίζει τις διαφημιστικές εταιρίες που εγκληματούν καθημερινά προκειμένου να εισπράττουν «μαύρο χρήμα» από την ως άνω εμπορική διαφήμιση.
Επειδή έχουν σκοτωθεί πάρα πολλοί εξαιτίας των ως άνω παγίδων θανάτου και σκοτώνονται σχεδόν καθημερινά. 
 
 
Eπειδή επικαλούμαι και τις παρακάτω τρείς φωτογραφίες του φονικού συμβάντος. Στην πρώτη εικονίζεται η βάση της φονικής πινακίδας. Στην δεύτερη τα «σκουπίδια» επί της νησίδας ασφαλείας, που σώρευσαν εκεί όσοι ξανατοποθέτησαν την φονική παγίδα στο ίδιο σημείο, όπως δείχνει η τρίτη φωτογραφία.
 

 Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 0921.jpg

 

Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 0381.jpg
                    
 

 Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 0223.jpg 

 
          
    Για τους ανωτέρω λόγους  προβαίνω στην παρούσα Καταγγελία και
                                                 Ζητώ
1) Από το ΓΟΤΑ Καλλιθέας να μου κάνει γνωστά τα στοιχεία των ως άνω υπαιτίων, που ευθύνονται για την  τοποθέτηση και εμπορική εκμετάλλευση της ως άνω παγίδας θανάτου, οι οποίοι εγκληματούν σε βαθμό κακουργήματος.
 Γιατί α) σαν χρήστης των οδών και των κοινόχρηστων χώρων έχω έννομο συμφέρον και β) εξαιτίας τέτοιας παγίδας θανάτου σκοτώθηκε ο γιός μου Δημήτρης την 12-2-2000, επακολούθησαν δε κι άλλοι θάνατοι από την ίδια αιτία, δηλαδή  λόγω των αμέτρητων   παράνομων ως άνω παγίδων θανάτου, που δια της βίας, όσων, γνωστών στον Εισαγγελέα, τις εκμεταλλεύονται, καταλαμβάνουν τους κοινόχρηστους χώρους των μεγάλων πόλεων της χώρας και ιδιαίτερα της ευρύτερης περιοχής του νομού Αττικής.

2) Από τον αρμόδιο  Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών να διενεργηθούν τάχιστα, τα νόμιμα κατά του διαρκούς αυτού γενοκτόνου εγκλήματος.
                                                        Αθήνα 29-4-2007
                                         Ο Αιτών και Καταγγέλλων δικηγόρος
                                           Αθανάσιος Τσιώκος- Πλαπούτας  
 
 
  
   
     

        

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

 

 

Comments off

H ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΜΑΙΝΕΤΑΙ. 23-4-2007 Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 194, ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΔΟ, ΚΑΙ ΑΤΘΙΔΩΝ: Η ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΑΝΑΧΤΥΠΗΣΕ,ΘΑΝΑΤΩΘΗΚΕ ΕΝΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

       1η Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 092.jpg

1η Φωτο: Η «ξεριζωμένη» διαφημιστική πινακίδα τύπου ρακέτα, επί της Λ.Συγγρού 194 στην κάθοδο, και Ατθίδων, χωρίς διακριτικό τίτλο της εταιρίας που την εκτεταλλεύεται.
 Νεκρός 1 στις 23-4-2007.
Παράνομη από πάσης απόψεως. Στο μέσον(καθ΄όλο το μήκος)  της Λ.Συγγρού έχουν τοποθετηθεί στηθαία ασφαλείας. Το ίδιο έπρεπε να είχε γίνει και στα δύο άκρα της Λεωφόρου. Αντί γι΄αυτό ΜΑSTER MEDIA, MASTER OUTDOOR, ALMA ATERMON (A/A)έχουν επιβάλει και επί ης Λ.Συγγρού καθεστώς ανομίας με τις παγίδες τους, θανάτου της υπαίθριας διαφήμισης κι όποιον πάρει ο χάρος, αρκεί να ρέει στα ταμεία τους «μαύρο χρήμα»!

   2η                            Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 096.jpg

  2η φωτο.Η δαφημιστική ρακέτα(χωρίς διακριτικό τίτλο) έχει την ίδια διαφήμιση που έχει το στέγαστρο της στάσης ΕΦΕΣΟΥ της Λ.Συγγρού, λίγο πιο πάνω από τον…1 νεκρό της 23-4-07! Στο στέγαστρο αυτό(φαίνεται στην 6η φωτο.) που φέρει τον διακριτικό τίτλο MASTER MEDIA και αρ.τηλ. 210/2648300, παράνομο από πάσης απόψεως(αρκεί να τα κονομάνε κάποιοι)σκοτώθηκαν στις 30-9-2006 δύο κοπέλες και ένας άνδρας!Και η ΜΑSTER MEDIA έσπευσε την επομένη και το αποκατέστησε «στο ύψος του» για να ξανασκοτώσει!

                        3ηÏ?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 015.jpg

 Η 3η φωτο. θα μας αποκαλύψει από την «καταχωρημένη διαφήμιση» που εικονίζεται στο πεσμένο διαφημιστικό πλαίσιο,ποια εταιρία έστησε εκεί την παγίδα θανάτου!Θα την ξαναστήσει;

   4η                                Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 0231.jpg

Η 4η φωτο.εικονίζει τη  βάση της παράνομης από πάσης απόψεως «διαφημιστικής ρακέτας» .

     5η                Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 091.jpg

Η 5η φωτο. εικονίζει το διαφημιστικό πλαίσιο και την βάση της ρακέτας. Ποιά εταιρία την εκμεταλλεύεται; Είναι παράνομη ,γιατί αν  ένα αυτοκίνητο εκτραπεί για οποιοδήποτε λόγο από το οδόστρωμα, δεν καταδικάζεται ο οδηγός σε θάνατο. ΄Επρεπε να προσκρούσει σε μπάρες ασφαλείας και όχι σε παγίδα θανάτου όπως είναι αυτή η διαφημιστική πινακίδα. 

   6η                        Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 100.jpg

 Η 6η φωτό εικονίζει το Στέγαστρο της Στάσης Εφέσου της Λ.Συγγρού και τον διακριτικό τίτλο της MASTER MEDIA  που το εμεταλλεύεται ή που το τοποθέτησε.Στις 30-9-2006 σκοτώθηκαν εδώ 3 άτομα. Παράνομο από πάσης πλευράς.

   7η                       Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 077.jpg

 Η 7η φωτο. εικονίζει μια άλλη άποψη της παράνομης διαφημιστικής πινακίδας, όπου το ατύχημα της 23-4-2007 με έναν νεκρό! 

8η                                    

 Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 037.jpg 

Η 8η φωτο εικονίζει εξάρτητα από το αυτοκ.που προσέκουσε στην ως άνω παγίδα θανάτου(23-4-2007).   

   9η                   Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 105.jpg   

 Η 9η φωτό.εικονίζει διαφημιστική γιγαντοαφίσα-παγίδα θανάτου που καταλαμβάνει παράνομα το πεζοδρόμιο στην Λ.Συγγρού στην άνοδο, χωρίς να φέρει διακριτικό τίτλο εταιρίας, ή αρ.αδείας!Αλλά και να τα έφερε αυτά ,πάλι παράνομη θα ήταν και επικίνδυνη .Γιατί το πεζοδρόμιο προορίζεται για τους πεζούς κι όχι για τις φονικές αυτές παγίδες. 

   10η                         Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 074.jpg   

 Η 10η φωτό. της 23-4-2007 εικονίζει γιγαντοαφίσα της ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ(Α/Α) και δίπλα της έχει μεταλλικό στηθαίο που την ηλεκτροδοτεί, στην κάθοδο επί της Λ.Συγγρού, λίγο πιο πάνω από κεί που…ξεριζώθηκε η παγίδα θανάτου-διαφημιστική ρακέτα στις 23-4-2007 με έναν νεκρό!

    11η                    Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 101.jpg  

Τέλος η 11η φωτό εικονίζει «ανώνυμη» γιγαντοαφίσα  που καλύπτει την σήμανση:»διάβαση πεζών» και απευθύνεται κι αυτή δια της φωτεινής διαφήμισης στους εποχούμενους και στους πεζούς, έτοιμες όλες να επηρεάσουν, να τυφλώσουν και να σκοτώσουν. Οι κυβερνώντες είναι απόντες. Ποιός θα πατάξει αυτό το διαρκές έγκλημα.Επι τέλους που ζούμε; 

    Το έγκλημα  σε βαθμό κακουργήματος, συνεχίζεται ανενόχλητο.  
Η www.diadromi.com είχε διερωτηθεί παραπάνω δια της 3ης φωτο. αν θα ξαναστηθεί η πινακίδα πάνω στην οποία θανατώθηκε ένα άτομο στις 23-4-07 . Πράγματι στις 28-4-07, όπως δείχνουν οι πιο κάτω φωτό διαπιστώθηκε οτι ξαναστήθηκε, για να ξανασκοτώσει, δίπλα απ΄τα συντρίμια εξαιτίας της προηγηθείσης θανάτωσης ενός ατόμου (2η φωτο). 

Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 029.jpgÏ?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 038.jpg

Η πινακίδα αυτή είναι δολοφονική. Και την ξανάστησαν εκεί εκ δόλου, κάποιοι δολοφόνοι. ΄Εχει επιληφθεί το ΤΟΤΑ Καλλιθέας. και οι δολοφόνοι αυτοί θα αποκαλυφθούν. Και πρέπει επιτέλους να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.
 Εμπλέκονται: Η Εταιρία που ξανατοποθέτησε την παγίδα αυτή θανάτου, ο δήμαρχος Καλλιθέας, ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Γ.Σουφλιάς, και ο διαφημιζόμενος, που είναι, η επιχείρηση «ΘΑΛΑΣΣΑ»,στην «παραλιακή της Γλυφάδας» (Ποσειδώνος 58  και τηλ.όπως μας πληροφορεί ο ΟΤΕ, 210/8982979, και 2108941620.

Comments off

Κύριε Καραμανλή και κύριε Λιάπη οι γιγαντοαφίσες που σκοτώνουν παραμένουν στη θέση τους.Και σεις παίρνετε μέρος σ΄αυτό το έγκλημα, όπως έγινε πρόσφατα με πληρωμένη (από τον λαό) διαφημιστική καμπάνια του ΥΜΕ, δια των παγίδων αυτών θανάτου!

 

    Πάνω σ΄αυτή την φωτεινή πακτωμένη μεταλλική και άκαμπτη διαφημιστική γιγαντοαφίσα, όπως δείχνει η παρακάτω φωτογραφία, έχασε την ζωή του στις 12-2-2000 ο Δημήτρης Τσιώκος, 33 ετών, ηλεκτρολόγος -μηχανικός του ΕΜΠ. ΄Ηταν τοποθετημένη παράνομα στο πλάτους 2 μ. πεζοδρόμιο της Λ. Κατεχάκη στην άνοδο, έξω από την Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου μαζί με 14 άλλες φωτεινές και παράνομες, που απευθύνονται στους οδηγούς κυρίως για να αποσπάσουν την προσοχή τους. Την αποσπούν για να πουλήσουν τα διαφημιζόμενα και τους σκοτώνουν!Δίπλα της έχει τοποθετηθεί τσιμεντένιο στηθαίο της ΔΕΗ που της παρείχε παράνομα ρεύμα! 

        Ï?άÏ?Ï?Ï?η0021.jpg

 

Στην παρακάτω φωτογραφία εικονίζονται τα συντρίμια του αυτοκινήτου του Δημήτρη μπροστά από την διαφημιστική παγίδα θανάτου της διαφημιστικής εταιρίας ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ.

Ï?άÏ?Ï?Ï?η0022.jpg

Στην παρακάτω φωτογραφία εικονίζεται διαφημιστική κατασκευή της MASTER(διακρίνεται ο τίτλος της στην κορυφή) επί της Λ.Κατεχάκη στην κάθοδο προς Μεσογείων, οξυγονοκολλημένη επάνω και μπροστά από τα στηθαία ασφαλείας!

Ï?άÏ?Ï?Ï?η0023.jpg

 

Στην παρακάτω φωτογραφία φαίνεται καθαρά ο τίτλος της MASTER, επί της ιδιας διαφημιστικής κατασκευής.

Ï?άÏ?Ï?Ï?η0026.jpg

 

Στο σημείο αυτό της διαφημιστικής κατασκευής της MASTER,όπως φαίνεται στην  παρακάτω φωτογραφία, προσέκρουσε στις 14-10-2002 ένα αυτοκίνητο στο οποίο ήταν συνοδηγός μια 17χρονη κοπέλα ,η ΕΥΑ ΑΙΓΙΝΙΤΟΥ. Με την πρόσκρουση αποσπάστηκε μία ξυλοδοκός από την σιδερένια αυτή κατασκευή έσπασε τον ανεμοθώρακα του αυτοκινήτου και «αποκεφάλισε» την ΕΥΑ! Την επομένη η MASTER έσπευσε και «αποκατέστησε» την διαφημιστική κατασκευή πάλι μπροστά και πάνω από τις ίδιες μπάρες αφαλείας! 

Ï?άÏ?Ï?Ï?η0027.jpg

 

Η παρακάτω φωτογραφία «δείχνει» στη θέση του καλωδίου
τον θάνατο της Δέσποινας Πατέρα στις 26-10-2003, στη Λ.Βουλιαγμένης στην άνοδο κάτω από την γέφυρα του ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ. Ο θάνατός της επήλθε από την πρόσκρουση του αυτοκινήτου της πάνω σε γιγαντοαφίσα διαφημιστική της ΜΑΣΤΕΡ, από τις αμέτρητες που υπάρχουν στην περιοχή. Και η άτυχη γυναίκα  θανατώθηκε εξαιτίας της παγίδας αυτής θανάτου.

 

Ï?άÏ?Ï?Ï?η0028.jpg

 

Η παρακάτω φωτογραφία εικονίζει διαφημιστική γιγαντοαφίσα της ΜΑΣΤΕΡ,να έχει καταλάβει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου,  στη Λ.Βουλιαγμένης λίγο πιο πάνω  από την γέφυρα του ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ , στο ρεύμα προς Αθήνα, όμοια με εκείνη που θανάτωσε την Δέσποινα Πατέρα.
 Ï?άÏ?Ï?Ï?η0029.jpg

 

 

Comments off

ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΑΓΙΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ.

       Λεωφόρος Συγγρού, στάση ΕΦΕΣΟΥ απέναντι από τον Αγιο Σώστη, στην κάθοδο προς Φάληρο, 30-9-2006: ΄Ενα Ι.Χ. εκτρέπεται από το οδόστρωμα πέφτει πάνω στο εικονιζόμενο παράνομο από πάσης πλευράς στέγαστρο υπαίθριας διαφήμισης και σκοτώνει δύο γυναίκες και έναν άντρα.
 Η πρώτη φωτογραφία της 15-4-2007 δείχνει οτι το παράνομο αυτό στέγαστρο είναι της διαφημιστικής εταιρίας υπαίθριας διαφήμισης MASTER MEDIA τηλ.210 2648300, η οποία κατά μακάβριο και βάρβαρο τρόπο έσπευσε  πάνω από τα νωπά ακόμα αίματα των τριών θανατωθέντων να αποκαταστήσει στη θέση του, το ίδιο φονικό στέγαστρο. 
                                                                             Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 012.jpg 

  Η συνήθης διαδικασία είναι οτι μετά, τρέχουν  οι συγγενείς των θανατωθέντων από τέτοια στέγαστρα στην Τροχαία και στα δικαστήρια για να βρούν το δίκιο τους. Γιατί δεν βρίσκεται κανένας «αρμόδιος» από τους κυβερνώντες να πατάξει το έγκλημα αυτό.
 ΄Ολοι παριστάνουν τον ανεύθυνο και τον αναρμόδιο. Μάλιστα οι υπεύθυνοι αυτών των εταιριών (ΜΑSTER MEDIA, MASTER AOUTDOOR κ.λ.π.) είναι ασύδοτοι και φθάνουν στο σημείο να στρέφονται ορισμένες φορές και κατά συγγενών «δολοφονημένων» από τέτοιες φονικές παγίδες και να τους ζητούν και τα «ρέστα».
                                                 Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 014.jpg        

Στη φωτογραφία αυτή εικονίζεται η στάση Εφέσου στη Λ.Συγγρού. Το στέγατρο μήκους 6 μ. και ύψους 3 μ. είναι παράνομο γιατί καταλαμβάνει νησίδα αφαλείας. Διαθέτει τρία διαφημιστικά πλαίσια δίπλα το ένα στο άλλο και ένα μεταλλικό κάθισμα. Δεν υπάρχει δυνατότητα  των εγκλωβισμένων στη στάση, διαφυγής προς τα πίσω, σε περίπτωση κινδύνου. ΄Ετσι σκοτώθηκαν οι τρεις την 30-9-2006…  
   
     Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 003.jpg

Το ίδιο στέγαστρο στις 15-4-2007 της ΜASTER MEDIΑ  διαφημίζει τον  θάνατο, με φωτεινή διαφήμιση γυμνής καλλίγραμμης γυναίκας, η οποία απευθύνεται στους οδηγούς και στο επιβατικό κοινό. Είναι πραγματική παγίδα θανάτου.

 Στις 5-10-2006, ώρα 7 μ.μ., ο τότε δ/νων σύμβουλος του ΟΑΣΑ Μιχάλης Γλύκας είχε δηλώσει στον ραδιοφωνικό σταθμό Sport FM  οτι στην Αττική έχουν εγκατασταθεί 3.000 τέτοια στέγαστρα τα οποία δεν πληρούν καμία προδιαγραφή ασφαλείας του επιβατικού κοινού!

              Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 0012.jpg  

Και η MASTER AOUTDOOR τηλ. 210 2690890 (Γ.Πολίτης Γ. Λιάπης κ.λ.π.) , παραβιάζει κατάφωρα τον νόμο, δι΄ενός ακόμα στεγάστρου φωτεινής υπαίθριας διαφήμισης, έξω από το σταθμό του ΜΕΤΡΟ της Λ.Συγγρού στην κάθοδο, προκεμένου να εισπράττει  παράνομο χρήμα, αδιαφορώντας για την ασφάλεια των οδηγών και του επιβατικού κοινού.

           Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 007.jpg 

  Μία πακτωμένη μεταλλική και ακλόνητη γιγαντοαφίσα από τις αμέτρητες επί της Λ.Συγγρού, της   Α/Α (ΑΛΜΑ   ΑΤΕΡΜΩΝ)15-4-2007,  στην υπηρεσία της φωτεινής υπαίθριας διαφήμισης 
τοποθετημένη λίγο πριν το φονικό στέγαστρο της στάσης ΕΦΕΣΟΥ, έτοιμη να επηρεάσει οδηγούς και εποχούμενους, να τους εκρέψει από ο οδόστρωμα και να τους σκοτώσει ή να τους τραυματίσει!
 
 Και να φανταστεί κανείς οτι την ίδια στιγμή, η ΔΕΗ, ο Συνήγορος του Πολίτη κ.λ.π. καταγγέλλουν τις εταιρίες αυτές για ρευματοκλοπή και δεν βρίσκεται ένας εισαγγελέας να  «καθίσει στο σκαμνί» τους ασύδοτους αυτούς εγκληματίες.
  
Κυβέρνηση, αστυνομία και   δημόσια διοίκηση, παντελώς απούσες! 

                                  

Comments (1)

ΟΙ `ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ` ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ. ΥΠΟΛΟΓΟΣ Ο κ.ΛΙΑΠΗΣ.

                 

    Στις 19-12-2005 θανατώνεται στο Μαρούσι  ο 25χρονος επιστήμονας Γιάννης Σταυρουλάκης εξαιτίας παράνομης διαφημιστικής πινακίδας τοποθετημένης σε νησίδα ασφαλείας(!) της Λ.Κηφισιάς απέναντι από την ΗΕLΕΧΡΟ. 

  Στις 13-1-2006 η εταιρία με διακριτικό τίτλο MASTER AOYTDOOR Α.Ε. στην οποία ανήκε η φονική πινακίδα, άλλαξε έδρα και μεταφέρθηκε από Ν.Πλαστήρα 172  ΄Αγιοι Ανάργυροι Αττικής , και κρύφθηκε σ΄ένα καμαράκι της οδού «700 Θεσπιέων» αρ.21 στη Ν.Χαλκηδόνα, όπως φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες.
  
 Ο διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας αυτής ειδοποιήθηκε από την Τροχαία Κηφισιάς και στη διεύθυνση του σπιτιού του στην Αθήνα, Παράσχου 59-61, και στην Ν.Πλαστήρα 172 στους Αγίους Αναργύρους για να καταθέσει σχετικά με την «θανάτωση» του Γιάννη Σταυρουλάκη, αλλά δεν εμφανίστηκε.
 
 Αντίθετα η εταιρία του, είχε σπεύσει μετά την «θανάτωση» του Γιάννη Σταυρουλάκη να ξανατοποθετήσει στο «δολοφονικό» σημείο της νησίδας ασφαλείας, καινούργια πινακίδα σε αντικατάσταση της φονικής που είχε πάθει… ζημιές από την  πρόσκρουση του αυτοκινήτου του θανατωθέντος!

 Δια διαφημιστικών πλαισίων αυτής της εταιρίας και άλλων γνωστών εταιριών-μαϊμούδων που αλλάζουν ταυτότητα στο «άψε-σβήσε»  ο κ.Λιάπης Υπουργός Μεταφορών διεξάγει διαφημιστική καμπάνια (πληρωμένη ασφαλώς ΑΠΟ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ)  διαφημίζοντας τον ΝΕΟ Κ.Ο.Κ, όπως φαίνεται στην 4η και 5η φωτογραφία, παραβιάζοντας ταυτόχρονα τις διατάξεις του!
 
 Ας σημειωθεί ότι ο κ.΄Αρης Σταθάκης, βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, σε πρωϊνή εκπομπή της ΝΕΤ της 15-4-07 δήλωσε οτι ψάχνει να βρει επί πενθήμερο τον κ.Λιάπη για  να του καταγγείλει την παρανομία αυτή του ΥΜΕ, αλλά δεν κατέστη δυνατό να τον βρεί!

  Κατά τα άλλα το Υπουργ.Δημ.Τάξεως θριαμβολογεί με ανακοίνωση της 11-4-2007  διότι οι 43 νεκροί από τα τροχαία,της Πασχαλινής εξόδου, οι 44 βαριά και οι 422  ελαφρά τραυματισθέντες, ήσαν λιγότεροι από πέρυσι! 

                    Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 081.jpg

 

                         Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 082.jpg

 

Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 083.jpg

 

Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 084.jpg

 

                      Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 067.jpg  

                     Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 0041.jpg                   

Comments off

OΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ. ΣΥΓΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΑΝΟΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΑΤΑ(ΚΥΡΙΩΣ) ΘΑΝΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΒΡΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.

 

     Κύριε Πρωθυπουργέ Κώστα Καραμανλή και κύριε Υπουργέ Βύρωνα Πολύδωρα,
 Ποιός καθοδηγεί την καννιβαλική γενοκτονία της ασφάλτου, υπό το φως της ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, που αφανίζει κυρίως τα νιάτα του παγκόσμιου πολιτιστικού γίγαντα, όπως είναι η  ΕΛΛΑΔΑ μας; 
  
  Θριαμβολογεί το Υπουργείο σας κύριε Βύρωνα για 43 νεκρούς της Πασχαλινής εξόδου, 44 βαριά και 422 ελαφρά τραυματισθέντες, γιατί ήταν λιγότεροι από περυσι!
 Ενώ την ίδια στιγμή ο κ. Λιάπης παραβίαζε τον Κ.Ο.Κ .
 Διαφημίζοντάς τον δια των παγίδων θανάτου της υπαίθριας διαφήμισης, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικονιζόμενη γιγαντοαφίσα, από τις χιλιάδες που κατακλύζουν τους κοινόχρηστους χώρους, οι οποίες όπως έχει καταγγείλει η ΔΕΗ φωτίζονται ακόμα και δια ρευματοκλοπής:

Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 010.jpg

  

  Ο ΙΕΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ,  παγκόσμιο Σύμβολο Πολιτισμού και Ελευθερίας, υπό το φως παράνομης διαφημιστικής γιγαντοαφίσας που σκοτώνει, διαφημίζοντας «εν μέσαις Αθήναις» δια του ΥΜΕ (Υπουργός κ.Λιάπης), τον νέο Κ.Ο.Κ. παραβιάζοντάς τον την ίδια στιγμή, και θέτοντας σε άμεσο (θανατηφόρο) κίνδυνο την ζωή των πολιτών.

 Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 001.jpg  

 Από τέτοιο ρολόϊ της ΔΕΗ κ.Καραμανλή και κύριε Πολύδωρα φωτιζόταν παράνομα δια παραβιάσεώς του, η παράνομη επί του πεζοδρομίου(!) διαφημιστική γιγαντοαφίσα της ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ και του Δήμου ΠΑΠΑΓΟΥ, εξω από την Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, εξαιτίας της οποίας θανατώθηκε στις 12-2-2000 ο 33 ετών Ηλεκρολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ Δημήτρης Τσιώκος. 
 
 Απ΄αυτό το σημείο Κύριε Καραμανλή, επιβλητική και φωτεινώτατη προβάλλει η ΑΚΡΟΠΟΛΗ, και τριγύρω  η περιοχή είναι κατακλυσμένη (στο οδικό δίκτυο) και σε ταράτσες πολυκατοικιών από τέτοιες σαν την παραπάνω, παγίδες θανάτου, μέσω των οποίων διαφημίζεται και ο κ.Λιάπης.
 Γιατί σκοτώθηκαν κύριε Καραμανλή 43 στην Πασχαλινή έξοδο; Μήπως κάποιος σκοτώθηκε γιατί τον επηρέασε και τον εξέτρεψε από το οδόστρωμα κάποια διαφήμιση(δια γιγαντοαφισών- παγίδων θανάτου) του ΥΜΕ ,του κ.Λιάπη, ή κάποια άλλη παράνομη διαφημιστική φωτεινή ή μη γιγαντοαφίσα;

 Το «κυβερνάν» κύριε Κώστα Καραμανλή και κύριε Πολύδωρα δεν απαλλάσσεται των ευθυνών του (ίσα-ίσα) με δηλώσεις θριάμβου και επιτυχίας πάνω από τα πτώματα 43 νεκρών της Πασχαλινής εξόδου.
 Το «κυβερνάν» θέλει «αρετή», θυσία και αυτοθυσία  και σύγκρουση με άνομα συμφέροντα για να  επακολουθήσει  η «δόξα» Κύριε Πρωθυπουργέ.  Ποτέ δεν είναι αργά, έστω και μέσα στις εκατόμβες των «δολοφονημένων» της ασφάλτου.

 Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 0131.jpg

  Η Κυβέρνηση δια του  Υπουργείου Δ.Τάξεως (Αρχηγείο Αστυνομίας) περιορίστηκε σε μια ακόμη ανακοίνωση της 11-4-2007, όπως κάνει κάθε χρόνο, από το διαδίκτυο για την γενοκτονία της ασφάλτου (για τους θανατωθέντες δηλαδή λόγω εγκληματικής αμέλειας σε βαθμό κακουργήματος των αρμόδιων και των συναρμόδιων Υπουργών και άλλων οργάνων της δημόσιας διοίκησης)  κατά την Πασχαλινή έξοδο:
     
  «Αναλυτικά από 1/4/2007 έως 10-4-2007 οι παθόντες ήταν:
θανάσιμα τραυματισθέντες 43.
 Βαριά τραυματισθέντες     44
 Ελαφρά τραυματισθέντες: 422 »
 
 Η ανακοίνωση αυτή του Υπ.Δ.Τάξεως αρχίζει με  τόνο θριάμβου και μεγάλης επιτυχίας, γιατί δήθεν είναι:
 
  » Σημαντική η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και του αριθμού των  παθόντων κατά την φετινή μετακίνηση των πολιτών».
  
  Το ίδιο κάνει κάθε χρόνο η εκάστοτε κυβέρνηση.
 Η ίδια μακάβια αντιμετώπιση!
 Γιατί πίσω από τέτοιες μακάβριες ανακοινώσεις κρύβονται τεράστια οικονομικά συμφέροντα: εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης του οδικού δικτύου τη χώρας, στην οποία εμπορευματοποίηση παίρνει μέρος και η κυβέρνηση, όλα τα υπουργεία,  δήμαρχοι , νομάρχες, υπερνομάρχες, που δεν τηρούν στο ελάχιστο την ελληνική και την κοινοτική νομοθεσία για την  Οδική Ασφάλεια.
 Και έχουν προταθεί κατά κόρον επί 20ετία τώρα, στους κυβερνώντες, σωτήριες λύσεις. Αυτοί όμως ενεργούν  ως «ταύροι εν υαλοπωλείο» στο οδικό δίκτυο κι όποιον «αρπάξει ο Μολόχ της ασφάλτου», που δεν υπάρχει αμφιβολία οτι τον εκπροσωπούν! 
 
 Η www/diadromi.com έχει δημοσιεύσει σχέδιο νόμου το οποίο επιδόθηκε και στους 300 της Βουλής στις 23-3-2007 για να φηφιστεί ομόφωνα από το Κοινοβούλιο, για την δημιουργία ενιαίου φορέα Οδικής Ασφάλειας, που θα έχει δικό του ετήσιο γενναίο προϋπολογισμό, και θα πατάσσει κάθε παρανομία στο οδικό δίκτυο της χώρας, είτε γίνεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είτε από μεγαλοεπιχειρηματία, είτε από τον τελευταίο πολίτη της χώρας, ώστε να εκμηδενιστούν τα τροχαία ατυχήματα, τα οποία δεν είναι καθόλου μοιραία.
 Αλλά αυτό για να γίνει χρειάζεται πολιτική γενναιότητα και εντιμότητα, την οποία μέχρι τώρα ούτε οι πρωθυπουργοί ,ούτε οι υπουργοί, ούτε οι βουλευτές, ούτε οι επιχειρηματίες την επέδειξαν, γι΄αυτό και οι ευθύνες τους είναι τεράστιες: Εγκληματικές.
 Οι υπουργοί, όπως έχει ήδη γράψει η «διαδρομή» περιορίζονται σε τέτοιου είδους ανεύθυνες ανακοινώσεις, κρυπτόμενοι πίσω από τον νόμο «περί ευθύνης Υπουργών»  κι όποιον «πάρει ο χάρος».
  Κύριε Πρωθυπουργέ,
 Η γενοκτονία της ασφάλτου μαίνεται και οι αρμόδιοι, που παριστάνουν τους αναρμόδιους με τέτοιας ποιότητας ανακοινώσεις φαίνεται να την συγκαλύπτουν!

Comments off

Πέντε Υπουργοί της κυβέρνησης δηλώνουν ανήμποροι να πατάξουν το έγκλημα της παράνομης υπαίθριας διαφήμισης εξαιτίας της οποίας έχουν σκοτωθεί πάρα πολλοί, ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι!

               

  Στις 14-10-2002 σκοτώθηκε στο εικονιζόμενο σημείο της Λ.Κατεχάκη, 500 μ. από τα φανάρια της Καισαριανής, στην κάθοδο προς Μεσογείων η ΕΥΑ 17 ετών!
 Αιτία του θανάτου της ήταν η εικονιζόμενη σιδερένια διαφημιστική κατακευή της ΜΑΣΤΕΡ, μήκους 30 μ. και ύψους 6 μ. η οποία ήταν οξυγονοκολλημένη πάνω και μπροστά απ΄τα στηθαία ασφαλείας.
 ΄Οταν το αυτοκίνητο  στο οποίο ήταν συνοδηγός η ΕΥΑ προσέκρουσε στις μπάρες ασφαλείας δεν τις βρήκε ελεύθερες, αλλά συνάντησε την φονική διαφημισική κατασκευή, από την οποία αποσπάστηκε μία ξυλοδοκός, που έσπασε τον ανεμοθώρακα του αυτοκινήτου και «αποκεφάλισε» την ΕΥΑ! 

 Την  επομένη η ως άνω εταιρία έσπευσε να «αποκαταστήσει» το χαλασμένο από την πρόσκρουση του αυτοκινήτου τμήμα της διαφημιστικής κατασκεής, πάλι πάνω και μπροστά από τις μπάρες ασφαλείας! Και πολύ καιρό μετά από τον σάλο που ξεσηκώθηκε τότε, τοποθέτησε την φονική κατασκευή πίσω απ΄τις μπάρες ασφαλείας, μη σεβόμενη ούτε το εικονοστάσιο που τοποθετήθηκε εκεί στη μνήμη της ΕΥΑΣ! 

                              Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 023.jpg      

Ούτε ο δήμος Καισαριανής επενέβη να ξηλώσει αυτή την φονική διαφημιστική παγίδα, ούτε το ΥΠΕΧΩΔΕ, ούτε το Μεταφορών, ούτε το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, ούτε το Αναπτύξεως, ούτε το Εσωτερικών.

 Επακολούθησαν κι΄άλλοι τέτοιοι θάνατοι και εξακολουθεί να μαίνεται η γενοκτονία της ασφάλτου, με 40 μέχρι τώρα νεκρούς της Πασχαλινής(2007) εξόδου, εξαιτίας της παντελούς έλλειψης ουσιαστικής μέριμνας για την Οδική ασφάλεια του πληθυσμού της χώρας, και της ανευθυνότητας των εκάστοτε κυβερνήσεων, που αφήνουν ανενόχλητη την παράνομη εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση των κοινόχρηστων χώρων κατά μήκος του οδικού δικτύου της Ελλάδας και των μεγάλων πόλεών της.

  Πλήρης ανευθυνότης και πλήρες χάος από τους κυβερνώντες, που ενώ έπρεπε να οδηγηθούν άπειρες φορές στον Εισαγγελέα κρύβονται πίσω από τον νόμο «περί ευθύνης υπουργών», που μέχρι τώρα τους εξασφαλίζει πλήρη ασυλία!Δια του λόγου το αληθές:
 Στην παρακάτω φωτογραφία διαβάζουμε τι έγραψε στο εικονοστάσιο ο τραγικός πατέρας για την θανάτωση του γιου του, στις 12-9-2003,  επί της Λ.Κατεχάκη στην άνοδο, στο ύψος του Καρέα:    
                        Ï?α έγγÏ?αÏ?ά μοÏ? 0201.jpg

Σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ ή κάποιος άλλος αρμόδιος, θα είχε οδηγηθεί στον εισαγγελέα για τα παραπάνω έγκληματα, αλλά στην Ελλάδα οι υπαίτιοι αυτού του εγκλήματος μένουν ατιμώρητοι, όπως έμειναν ατιμώρητοι οι «αρμόδιοι -αναρμόδιοι» όταν πληροφοριακή πινακίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ βάρους πέντε τόνων στη Γέφυρα της Χαλκίδας έπεσε στις 10-6-2006 πάνω σ΄ένα τζίπ σκότωσε την οδηγό,  τραυμάτισε τον άντρα της και το δύο ετών αγοράκι τους!
 
 Και το άκρον άωτον του εγκλήματος είναι, όπως ήδη έχει καταγράψει η www.diadromi.com  η διαφημιστική καμπάνια του Υπουργείου Μεταφορών σε αμέτρητα παράνομα πλαίσια της υπαίθριας διαφήμισης ανά την Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιοχή της Πρωτεύουσας, η οποία προτρέπει τους πολίτες να τηρούν τον Κ.Ο.Κ.,ενώ το υπουργείο την ίδια στιγμή τον παραβιάζει κατάφωρα, ως εξής:
   «ΜΗΝ ΠΕΡΝΑΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ. Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ»! 
 
 Και στην οδό  Καποδιστρίου στο Δήμο Φιλοθέης σκοτώθηκε εξαιτίας τέτοιας διαφημιστικής γιγαντοαφίσας στις 2-4-2004, ο 22 ετών Δημήτρης Πολυμέρου. Στον ίδιο λοιπόν δρόμο και σε άπειρες άλλες θέσεις ανά την Ελλάδα, έκανε την εμφάνισή της η ανωτέρω διαφημιστική καμπάνια του ΥΜΕ, πάνω σε τέτοια φονικά πλαίσια!

Την ίδια στιγμή ,όπως γράφει η «Ελευθεροτυπία» της 11-4-2007
και το μετέδωσαν τηλεοπικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί: «6.000 παράνομες πινακίδες ζουν και βασιλεύουν στους δρόμους. Πέντε συναρμόδια Υπουργεία σε ρόλο Πόντιου Πιλάτου. Ομολογούν ότι οι νόμοι δεν εφαρμόζονται»!
 
 Οι Υπουργοί αυτοί, που απαντούν σε ερωτήσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ Μ.Μπόλαρη, και του ΚΚΕ Αντ.Σκυλλάκου και Λ.Κανέλλη, είναι:

 Ο κ.Πολύδωρας (Δημοσίας Τάξεως) ,που απαντά οτι από τις 11 έως 16 Φεβρουαρίου 2007 εντοπίστηκαν από τις υπηρεσίες του Υπουργείου 6.046 παράνομες πινακίδες και υποβλήθηκαν 2.943 μηνύσεις. Οι εντατικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν, με στόχο την εξάλειψη του φαινομένου και την αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας»! 

 Ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ.Θ.Ξανθόπουλος,
 καθηγητής του Πολυτεχνείου, που έχει περάσει και απο διευθυντικές θέσεις της ΔΕΗ, κυρίως το Υπουργείο του αρμόδιο  για την σήμανση και την σηματοδότηση των οδών και για την λύση του κυκλοφοριακού στην Ελλάδα, που σκοτώνει τα παιδιά της στο οδικό δίκτυο, εμφανίζεται να αγνοεί την εκ 300 σελίδων Διεθνή Συνθήκη του ΟΗΕ της Βιέννης (νόμος 1604/1986). Που διέπει κατά άριστο τρόπο τα της οδικής ασφάλειας, και ουσιαστικά, έστω εκ βαρυτάτης αμελείας, που ισοδυναμεί με ενδεχόμενο δόλο,αγνοεί και παραβιάζει και τις διατάξεις του ως άνω νόμου και τον ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας του 1999. 
 
 Αγνοεί επίσης τα πρακτικά των Πανελληνίων συνεδρίων για την Οδική Ασφάλεια του 1994, 1998 και 2005, που θεωρητικά προτείνουν σωτήριες λύσεις για το Κυκλοφοριακό και για την παράνομη υπαίθρια διαφήμιση που μας σκοτώνει (και τον κ.Ξανθόπουλο).

 Αγνοεί το Πόρισμα της διακομματικής επιτροπής της Βουλής του 1996. Αγνοεί κι αυτός και όλοι οι Υπουργοί και ο Πρωθυπουργός την σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και απαντά τα εξής απαράδεκτα που παρελκυστικώς αφήνουν άθικτη και ανενόχληστη να μαίνεται η γενοκτονία της ασφάλτου:  
   
 -Βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για την  οριοθέτηση και τον έλεγχο της υπερβολικής χρήσης υπαίθριας διαφήμισης! 
 
 Κύριε Ξανθόπουλε, ο γιός μου Δημήτρης Τσιώκος, ετών 33 ηλεκτρολόγος μηχανικός του ΕΜΠ  σκοτώθηκε στις 12-2-2000 εξαιτίας διαφημιστικής γιγαντοαφίσας  έξω από την Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και μπορεί να σας είχε καθηγητή του!
  Επακολούθησαν κι άλλοι αμέτρητοι θάνατοι από την ίδια αιτία. Και εφτά χρόνια μετά τον θάνατό του, ουσιαστικά την θανάτωσή του,πέφτουμε πάνω στο όνειδος τέτοιων απαντήσεών σας, οι οποίες  συγκαλύπτουν το έγκλημα . Επι τέλους που ζούμε; 
 
 Στις 19-12-2005 θανατώθηκε στο Μαρούσι , κύριε Ξανθόπουλε,από διαφημιστική πινακίδα τοποθετημένη σε νησίδα ασφαλείας ο 25χρονος επιστήμονας Γιάννης Σταυρουλάκης, επακολούθησε ο θάνατος του  Γ.Παπαρρήγα και σείς μας μιλάτε  για «επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου»;
 
 Το θεσμικό πλαίσιο είναι επαρκές. Ξηλώστε τις πινακίδες κύριε Ξανθόπουλε και αφήστε τέτοιες απαράδεκτες απαντήσεις. Πάρτε μέτρα για την Οδική Ασφάλεια.Η Ελλάδα είναι αντικειμενικά παγκόσμιος πολιτιστικός γίγαντας και οι κυβερνώντες την έχουν οδηγήσει σε κακό χάλι χάριν άνομων συμφερόντων.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ.Αθ. Νάκος
απαντά για την αποκαθήλωση των φονικών διαφημιστικών πλαισίων οτι, 

  «Απαιτείται πολλές φορές η διακοπή της κυκλοφορίας κεντρικών οδών, η λήψη ιδιαιτέρων μέτρων ασφαλείας, η χρησιμοποίηση πολύ μεγάλων γερανών, αλλά και η αντιμετώπιση σφοδρών αντιδράσεων και συμπλοκών, που ενίοτε φθάνουν και σε τραυματισμούς»! 
 
 Και λοιπόν; Ε, ο κ.Νάκος αφήνει το έγκλημα να μαίνεται!  

Ο κ.Λιάπης δίνει άοριστη απάντηση
,παραθέτει το νομικό πλαίσιο, καθιστά αρμόδιους τους δήμους, τις περιφέρειες και άλλα συναρμόδια υπουργεία, και λίγες μέρες μετά από  αυτή την απάντηση το Υπουργείο του χρηματοδότησε την γνωστή καμπάνια για την τήρηση του ΚΟΚ, δια των φονικών διαφημιστικών πλαισίων, παραβιάζοντάς τον.

Ο κ.Σιούφας υπουργός Ανάπτυξης στην απάντησή του παραθέτει έγγραφο της ΔΕΗ, που καταγγέλει ρευματοκλοπή εις βάρος της για την ηλεκτροδότηση των φονικών αυτών διαφημιστικών παγίδων θανάτου, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις ηλεκτροδοτούνται και  από γεννήτριες!  

 

Comments off

Οι `γενοκτόνοι` της ασφάλτου.

       
  Καθημερινό έγκλημα στο οδικό δίκτυο
   
  Θυμάσαι  παιδί μου  που σε κράταγα απ΄το χέρι
Τους δρόμους πως βαδίζαμε μαζί όλο χαρά
Θυμάσαι  πώς  μας χάϊδευε το μυρωμένο αγέρι
Και τα πουλιά πετούσανε με δυνατά φτερά

Στην άσφαλτο Δημήτρη, θυμίσου
Οι διαφημιστές πήραν την ζωή σου
 
΄Εκανα Θεό τον   πόνο και συντάξαμε και   Νόμο
 Κλαίει ο ήλιος κι η βροχή, κλαίνε η γη και οι ουρανοί
για τον άδικο χαμό σου μια γιατρειά υπάρχει μόνο
Το δάκρυ έπιασε σπαθί κι ο νόμος θα επιβληθεί.
                                      2007
   Οι  «δολοφονημένοι»  της Πασχαλινής εξόδου

Comments off

Μεγάλη Παρασκευή κ. Πρωθυπουργέ και η γενοκτονία της ασφάλτου μαίνεται δια της παραβίασης από τον εξάδελφό σας υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών δια της παράνομης υπαίθριας διαφήμισης του ΚΟΚ. Πόσο κοστίζει κύριε Πρωθυπουργέ αυτή η παράνομη και απαράδεκτη καμπάνια του ΥΜΕ;

            
    Ï?άÏ?Ï?Ï?η00061.jpg
        
  
   Σε ποιόν απευθύνεστε κύριε Κώστα Καραμανλή με υψωμένην την αριστεράν σας (χείρα) Μεγαλοπαρασκεβιάτικα; Σίγουρα όχι στον κ.Λιάπη, ούτε στο ΥΜΕ, που γέμισε όλη την Ελλάδα με διαφημιστική καμπάνια για την τήρηση του ΚΟΚ, παραβιάζοντας την ίδια στιγμή τις διατάξεις του!
΄Εγκλημα, έγκλημα, μεγάλο έγκλημα Κύριε Πρωθυπουργέ. Ο πληθυσμός και ιδιαίτερα τα  νιάτα της Ελλάδας σκοτώνονται στην άσφαλτο και εξαιτίας των διαφημιστικών γιγαντοαφισών-παγίδων θανάτου της υπαίθριας διαφήμισης και σείς λείπετε στην  ΄Ηπειρο, λόγω επιταφίου!
 Η ευρύτερη περιοχή της Πρωτεύουσας έχει κατακλειστεί με την εξής φονική (πληρωμένη σίγουρα) καμπάνια του ΥΜΕ: «ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΙΝΩΝ, Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ», που απευθύνεται κυρίως στους οδηγούς για να επηρεαστούν και να αποσπαστεί η προσοχή τους απ΄αυτή τη διαφήμιση και   να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν προκειμένου να…τηρούν τον ΝΕΟ  και τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ! 
              
                              Παράταση στο μαρτύριο
Κύριε Πρωθυπουργέ σας έχουν «καπελώσει» οι «νταβατζήδες» της υπαίθριας διαφήμισης, όπως δείχνει η  1η φωτογραφία και ενδεχομένως και ο κ.Λιάπης, διότι το ΥΜΕ διεξάγει αυτή την φονική καμπάνια και κάπου στην Πειραιώς ,σε υπόγεια διάβαση και πάνω από τη γέφυρα απευθύνεται στους οδηγούς δια πακτωμένης μεταλλικής και ακλόνητης γιγαντοαφίσας της ΜΑΣΤΕΡ  και στην άλλη άκρη δια γιγαντοαφίσας φονικής η ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ προβάλει ημίγυμνη ωραιώτατη γυναίκα. Και οι δυό διαφημίσεις παραβιάζουν κατάφωρα τον Κ.Ο.Κ. και οι δύο μπορούν να οδηγήσουν πολλούς οδηγούς στον τάφο ή να τους σακατέψουν για όλη τους την ζωή.  
 Ï?άÏ?Ï?Ï?η0008.jpg
 Η ίδια διαφήμιση του ΥΜΕ καταλαμβάνει παρανόμως αμέτρητες ταράτσες πολυκατοικιών για να αποσπάσει την  προσοχή των διερχομένων και να σκοτώσει ή να τραυματίσει.    
 

  Και μόλις στις 28-9-2004 δηλώνατε κύριε Πρωθυπουργέ από το Μέγαρο Μαξίμου:

 » Για κάθε πολιτισμένη χώρα η οδική ασφάλεια είναι ουσιώδης συνιστώσα της ποιότητα ζωής. Είναι ασφαλώς και πάνω απ΄όλα υπόθεση του κράτους. Είναι και ζήτημα κοινωνικού πολιτισμού και νοοτροπίας. Οι πρόχειρες παρεμβάσεις, τα αποσπασματικά μέτρα είναι ατελέσφορα. Προχωρούμε στην εφαρμογή μιας κοινωνικής πολιτικής για την οδική ασφάλεια και την αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων.
  Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργος Βουλγαράκης θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο συγκότησης τροχαίας εθνικών οδών.
 Η οδική ασφάλεια είναι ζήτημα υψίστης προτεραιότητας. Η δραστική μείωση των ατυχημάτων είναι χρέος μας»!
  
  Ξέρετε πόσοι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν από τότε μέχρι σήμερα  κύριε Πρωθυπουργέ; Αμέτρητοι!
Και σκοτώθηκαν πάνω σε παράνομα στέγαστρα όπως δείχνει η παρακάτω φωτογραφία που δεν πληρούν καμία προδιαγραφή ασφαλείας του επιβατικού κοινού για να αναρτούν ορισμένοι γνωστοί  μεγαλοδιαφημιστές διαφημίσεις και να τα «κονομάνε», όπως έγινε στη Λ.Συγγρού στη στάση Εφέσσου, στις 30-9-06, όπου σε τέτοιο παράνομο στέγαστρο σκοτώθηκαν από διερχόμενο αυτοκίνητο δύο γυναίκες και ένας άντρας! 
 Η ίδια εικόνα(με παράνομα στέγαστρα) επαναλαμβάνεται σε χιλιάδες σημεία ανά την Αττική, όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία, όπου το παράνομο στέγαστρο της στάσης είναι «καπελωμένο» από μία διαφημιστική γιγαντοαφίσα, η οποία εκτείνεται μέσα στο οδόστρωμα, έτοιμα και τα δύο(στέγαστρο και γιγαντοαφίσα) να σκοτώσουν και να  τραυματίσουν! 
 Ï?άÏ?Ï?Ï?η0010.jpg
    
Η παρακάτω φωτογραφία κύριε Πρωθυπουργέ εικονίζει δύο γιγαντοαφίσες της ΜΑΣΤΕΡ  να έχουν καταλάβει αυθαίρετα όλο το πλάτος του πεζοδρομίου στο Ρούφ, η μία διαφημίζοντας τσιγάρα και η άλλη τον νέο Κ.Ο.Κ. Και οι δύο από πάσης απόψεως είναι παράνομες έτοιμες να σκοτώσουν και να τραυματίσουν. Πού είναι το Κράτος κύριε Κώστα Καραμανλή; Πού είναι ο κ.Βουλγαράκης που θα παρουσίαζε ολοκληρωμένο σχέδιο συγκρότησης Τροχαίας εθνικών Οδών;
          Ï?άÏ?Ï?Ï?η0013.jpg
 Και η παρακάτω εικονιζόμενη γιγαντοαφίσα κύριε Καραμανλή έχει καταλάβει στη Λ.Κηφισού παρανόμως όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. Είναι βέβαιη  παγίδα θανάτου και πάνω σ΄αυτή , μέσα στο σκουπιδαριό,διεξάγει παράνομα την καμπάνια του το ΥΜΕ! Ποιός κυβερνά αυτή τη χώρα, κατά τη ρήση του θείου σας, κ. Κώστα Καραμανλή; 
 Ï?άÏ?Ï?Ï?η0014.jpg
                         
 Ορισμένοι δόλιοι λένε οτι αυτή η διαφημιστική ρακέτα που εικονίζει η παρακάτω φωτογραφία να έχει καταλάβει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου στο Ν.Ηράκλειο Αττικής είναι νόμιμη! Πρόκειται περί   παγίδας θανάτου. Πάνω σε τέτοια «ρακέτα» της Master Outdoor,που ήταν τοποθετημένη παράνομα πάνω σε νησίδα ασφαλείας στη Λ.Κηφισιάς στο Μαρούσι σκοτώθηκε στις 19-12-2005 ο 25χρονος επιστήμονας Γιάννης Σταυρουλάκης. Την επομένη η εταιρία αυτή πήγε και την ξανατοποθέτησε στο ίδιο σημείο!, Κι όποιον πάρει ο χάρος! Πού είναι το Κράτος κύριε Πρωθυπουργέ;
             
Ï?άÏ?Ï?Ï?η0019.jpg
      
Κοιτάξτε και την παρακάτω εικόνα κύριε Πρωθυπουργέ! Φωτιζόμενες διαφημίσεις  απευθύνονται στους οδηγούς κάπου στην Λ.Κηφισού, έτοιμες να σκοτώσουν  και να τραυματίσουν χάριν της είσπραξης  μαύρου παράνομου χρήματος! Και πιο κάτω ή πιο πάνω διεξάγεται πάνω σε αμέτρητες διαφημιστικές πινακίδες- παγίδες θανάτου η καμπάνια του ΥΜΕ!
                  Ï?άÏ?Ï?Ï?η0016.jpg
  
 Κοιτάξτε και το  αίσχος κύριε Πρωθυπουργέ που εικονίζεται στην παρακάτω φωτογραφία στο Ν.Ηράκλειο Αττικής: 1ον) Διαφήμιση του ΥΜΕ πάνω σε παράνομο φονικό πλαίσιο,
 2ον) μπροστά από το πλαίσιο αυτό, η σήμανση δέχνει οτι υπάρχει σχολείο. Αλήθεια ξέρετε κύριε Πρωθυπουργέ πόσες χιλιάδες παιδιά «δολοφονούνται» από τέτοια δολοφονικά συμπλέγματα συμφερόντων,  ή μένουν παραπληγικά ανά την Ελλάδα κάθε χρόνο; 
3ον) Πιο μπροστά (από την σήμανση για το σχολείο) υπάρχει διαφήμιση πάνω σε φονική ρακέτα και 4ον)Μπροστά από την ρακέτα υπάρχει φονικό στέγαστρο με παράνομη διαφήμιση στο προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας άκρο του στεγάστρου της  Master Outdoor, που απαγορεύεται από την παρ.5 του άρθρου 11 του Κ.Ο.Κ!
 Το ΥΜΕ κύριε πρωθυπουργέ, η κυβέρνησή σας και εσείς δια των ως άνω , που επαλαμβάνονται ανά την Ελλάδα άπειρες φορές, δεν έχετε «εκτελέσει» άπειρες φορές μόνον τον Κ.Ο.Κ. , τον ΝΕΟ και τον ισχύοντα, άλλα έχετε «εκτελέσει»  άπειρες φορές αμέτρητους πολίτες αυτής της χώρας ή τους έχετε αφήσει ανάπηρους για όλη τους τη ζωή. Και η γενοκτονία συνεχίζεται… Μα είναι η Ελλάδα μέλος της Ευρωπαϊκής Οικογένειας κύριε Καραμανλή;Μήπως είστε πρωθυπουργός σε κάποια άλλη χώρα;΄Ελεος! 
                                   Ï?άÏ?Ï?Ï?η0017.jpg

Comments off

Διαφημίσεις-Παγίδες θανάτου του Υπουργείου Μεταφορών και επικοινωνιών. Ο υπουργός κ.Λιάπης παραβαίνει τον Κ.Ο.Κ και θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ζωή και την σωματική ακεραιότητα του πληθυσμού της Ελλάδας.

 

  Προς τον κ.Λιάπη, Τον κ.Πολύδωρα, προς την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, προς τον κ.Πρωθυπουργό
και κάθε αρμόδια ή συναρμόδια Αρχή.
                            —.—- 
  Στην παρακάτω φωτογραφία εικονίζεται γιγαντοαφίσα-παγίδα θανάτου επί της οδού Καποδιστρίου στο Δήμο  Φιλοθέης, βράδυ της 3-4-2007, να «φιλοξενεί» διαφήμιση του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών,που προτρέπει τους πολίτες να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ την ίδια στιγμή παραβιάζει όλες τις διατάξεις των νόμων(και τις σχετικές διατάξεις του ΚΟΚ) που διέπουν τα της οδικής ασφάλειας,    με τα εξής λόγια:
» ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ , Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ» .
  Σε αμέτρητες τέτοιες  γιγαντοαφίσες-παγίδες θανάτου ανά την Αττική, εξαιτίας  των οποίων έχουν χάσει την ζώη τους πάρα πολλοί και ιδίως νέοι άνθρωποι,  «φιλοξενείται» η προκλητικά παράνομη αυτή διαφήμιση του ΥΜΕ.
  Ας σημειωθεί οτι στις 2-4-2004 βρήκε τον θάνατο στην Οδό Καποδιστρίου, πάνω σε τέτοια γιγαντοαφίσα ο νεαρός Δημήτρης Πολυμέρου!
Η συγκεκριμένη γιγαντοαφίσα είναι παράνομη διότι καταλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο πρασίνου και δη  νησίδα ασφαλείας, και απευθύνεται κυρίως στους οδηγούς.
 Παραβιάζει το άρθρο 11 του Κ.Ο.Κ.
Το άρθρο 4 της διεθνούς Συνθήκης του ΟΗΕ της Βιέννης (ν.1604/1986) και την Γενική Αρχή της Νομιμότητας.
 Επί του πλαισίου της, έπρεπε να φέρει αριθμό αδείας της αρμόδιας αρχής(στη συγκεκριμένη περίπτωση του Δήμου Φιλοθέης) και  τον διακριτικό τίτλο της εταιρίας που την εκμεταλλεύεται και αποφέρει μαύρο παράνομο χρήμα.
Αλλά και αν έφερε αριθμό αδείας και διακριτικό τίτλο  πάλι θα ήταν παράνομη, διότι δεν μπορεί να υπογραφεί καμία σύμβαση μεταξύ των δήμων ή άλλης αρχής, και των διαφημιστικών εταιριών, βάσει της οποίας θα τοποθετούνται σε κοινόχρηστους χώρους που αποτελούν δημόσια κτήση, πακτωμένες μεταλλικές και ακλόνητες παγίδες θανάτου σαν αυτή.
Τέτοιες συμβάσεις είναι άκυρες διότι παραβιάζουν το άρθρο 2 του Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο «Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρεώση της Πολιτείας».
Παραβιάζουν επίσης την παρ.2 του άρθρου 11 του  Κ.Ο.Κ.  διότι απευθύνονται στους εποχούμενους ,αποσπούν την  προσοχή τους και τους σκοτώνουν ή τους τραυματίζουν.
Επίσης σύμφωνα με τον ν.2946/2001οι γιγαντοαφίσες αυτές αποτελούν «ρύπο» και ξηλώνονται ανευ άλλου τινός ,  από τα συνεργεία καθαριότητας των οικείων δήμων»
Ï?άÏ?Ï?Ï?η000113.jpg 

Σύμφωνα με πρόσφατο (2007) φυλλάδιο του ΥΜΕ για τον ΝΕΟ Κ.Ο.Κ που υπογράφεται από τον Υπουργό Συγκοινωνιών όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία, τιμωρείται η παράνομη τοποθέτηση  επιγραφών και διαφημίσεων.
Και μάλιστα τέτοιες διαφημιστικές γιγαντοαφίσες σαν την παραπάνω επί 20ετία και πλέον καταλαμβάνουν διασταυρώσεις οδών , πεζοδρόμια, χώρους πρασίνου, νησίδες ασφαλείας κ.λ.π. και αποτελούν χρυσωρυχείο για όσους τις εκμεταλλεύονται και την  ίδια στιγμή μας σκοτώνουν. 

Ï?άÏ?Ï?Ï?η00022.jpg

Η πολιτεία (κ.Λιάπης) συμβάλλεται μαζί τους  για να σκοτώνει τον πληθυσμό της χώρας στην άσφαλτο, ενώ την ίδια στιγμή όπως έχει καταγγείλει η ΔΕΗ αμέτρητες τέτοιες παγίδες θανάτου ηλεκτροδοτούνται δια ρευματοκλοπής από τον δημοτικό φωτισμό ή απο τον φωτισμό υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ ή άλλων δημόσιων υπηρεσιών. 
 Ζητάμε από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και από τον Υπουργό  Δημοσίας Τάξεως ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌ,και από τον κ.Λιάπη, να επιληφθούν του θέματος και να «καθίσουν  στον σκαμνί» τον κύριο Λιάπη, ο οποίος καλείται να απαντήσει στα εξής:
   Πόσα χρήματα διατέθηκαν  από το ΥΜΕ για την διεξαγωγή της παράνομης αυτής διαφήμισης, πόσα πήραν οι παρανομούντες και πότε επι τέλους θα δημιουγηθεί ενιαίος φορέας Οδικής Ασφάλειας, όπως επανειλημμένα έχει δηλώσει ο Πρωθυπουργός,
για να τεθεί τέρμα στη γενοκτονία της ασφάλτου;
 Αρκεί ο κ.Λιάπης να μην καλυφθεί πίσω από τον περιβόητο νόμο «περί ευθύνης Υπουργών» και δεν επιβληθεί εναντίον του η ποινή που προβλέπει και ο ισχύων ΚΟΚ και ο νέος που τροποποίησε ο κ.Λιάπης, τον οποίο ως άνω διαφημίζει με τα λόγια και δια της εικόνας του προσώπου του:

«Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή». 
«Η ζωή βάζει τους κανόνες κι εμείς τη βούληση να τους εφαρμόσουμε».

Αυτά που διακηρύσει λοιπόν ο κ. Λιάπης για τον ΝΕΟ ΚΟΚ που θα ισχύσει από  τον Ιούνιο του 2007, τα παραβιάζει στην πράξη  με την ως άνω φονική διαφήμιση.

 Αν ο κ. Λιάπης (που εκπροσωπεί το ΥΜΕ ως διαφημιζόμενο), οι διαφημιστές , οι δήμαρχοι κ.λ.π. μείνουν ατιμώρητοι  για τις  απαράδεκτες αυτές «φονικές» διαφημίσεις , τότε η χώρα μας δεν είναι στοιχειωδώς ευνομούμενη χώρα, και αφήνει ασύδωτους, τους παρανομούντες να μας σκοτώνουν στην άσφαλτο και την ίδια στιγμή να ειπράττουν πακτωλό χρημάτων. 
                                   —-.—-

  Εν τω μεταξύ η Τροχαία εν όψει των γιορτών του Πάσχα απευθύνει συμβουλές προς τους Οδηγούς μέσω των μαζικών μέσων ενημέρωσης και μία απ΄αυτές είναι: 
            «Μαθαίνω και εφαρμόζω τον  ΚΟΚ» 
 Κ
αι ενώ το 82%  των τροχαίων  ατυχημάτων σημειώνεται μέσα στις πόλεις (ιδιαίτερα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής)και εξαιτίας των διαφημιστικών πινακίδων-παγίδων θανάτου, πάνω στις οποίες ο κ.Λιάπης διεξάγει διαφημιστική καμπάνια για την  τήρηση του ΚΟΚ, παραβιάζοντάς τον την ίδια στιγμή, η Τροχαία δεν δίνει καμία συμβουλή στον Υπουργό και στους κυβερνώντες να μην παραβαίνουν τον ΚΟΚ. 
 
  Δηλαδή οι σχετικοί νόμοι για την οδική ασφάλεια και για τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες-παγίδες θανάτου,που μας σκοτώνουν δεν αφορούν τον κ.Λιάπη, τους άλλους υπουργούς της κυβέρνησης,τον Πρωθυπουργό, τους βουλευτές, τους δημάρχους τους νομάρχες και υπερνομάρχες , τον Πρόεδρο τη Δημοκρατίας και κάθε πολιτικό;
 
 Δεν αφορούν τους μεγαλοδιαφημιστές της φονικής υπαίθριας διαφήμισης, που έχουν την εγκληματική δυνατότητα να επιβάλουν στον Υπουργό και στους κυβερνώντες, την τήρηση του ΚΟΚ δια της…παραβιάσεώς του; 

 

Ï?άÏ?Ï?Ï?η00031.jpg
 
Δυστυχώς όλα τα παραπάνω ερωτήματα τα  επιβεβαιώνει η πιο πάνω  φωτογραφία που εικονίζει το ΥΜΕ ( Υπουργός κ.Λιάπης), στις 4-4-2007 να διεξάγουν διαφημιστική καμπάνια επί  μεταλλικής, πακτωμένης και άκαμπτης γιγαντοαφίσας της Α/Α (ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ) στην Λ.Κηφισίας στο ΄Υψος της Κηφισιάς και σε άλλες αμέτρητες παγίδες θανάτου ανά την Αττική, με την εξής προτροπή που απευθύνεται στους οδηγούς,  ενώ τους τυφλώνει την ίδια στιγμή:
 
 «Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ  ΤΡΕΝΩΝ. Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ».
 Το βλέπουν οι οδηγοί αυτό, αποσπάται η προσοχή τους και το ΥΜΕ τους… αυτοκτονεί πάραυτα! 

 Η φωτ/φία επιβεβαιώνει επίσης οτι η Τροχαία υπεύθυνη για την ασφάλεια των πολιτών στο Οδικό δίκτυο της χώρας μεροληπτεί ή κάποιοι την εξουδετερώνουν,και δεν στέλνει μεγαλοδιαφημιστές, υπουργούς και κάθε άλλον που στήνει παγίδες θανάτου  στους κοινόχρηστους χώρους ,της χώρας που αποτελούν δημόσια κτήση και ανήκουν σε όλους μας , στον Εισαγγελέα!
 Επί τέλους ζούμε σε ευνομούμενη Πολιτεία ,οι κάτοικοι αυτής της χώρας, ή αυτοί οι κύριοι μας θεωρούν αναλώσιμο είδος και στήνουν παγίδες θανάτου για να τα «κονομάνε άγρια»  κι όποιον πάρει ο χάρος;
 Πότε θα τεθεί τέρμα στο ανατριχιαστικό αυτό έγκλημα, που έχει μετατρέψει την Ελλάδα, που αντιμετωπίζει οξύτατο πρόβλημα υπογεννητικότητας, σε απέραντο νεκροταφείο;  
 

  

 

 

Comments off

« Previous entries Επόμενη σελίδα: » Επόμενη σελίδα: »