Η αλήθεια

anafi.jpg
Σχετικά με την αλήθεια όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί
όπου η αλήθεια είναι εδώ,προπαντός όταν το «εδώ»
είναι φως.