Στην Ελευθερία

 Να η ψυχή μου λάσπη και χώμα
Σ΄όλη τη γη σκορπισμένη
Τα βήματά σου προσμένει,
΄Ανεμος, πνοή, πηγή, ουράνιο δώμα

Σ΄όλα για σένα μεταμορφωμένη:
Φίλτρα μαγικά, μύρα και ρόδα,
Μαινάδα, ερωμένη, θηλή, ρώγα
Ν΄αρδεύει με νέκταρ την Οικουμένη.

Να ρέει, να ρέει σαν ουράνια κρήνη
Αστείρευτη νάναι και μυρωμένη
Ν΄ανασταίνει και πεθαμένη

Σε σένα από μένα αιώνια ταμένη:
Λάσπη και χώμα η ψυχή μου
Αθάνατη πνοή για σένα η θανή μου.